Skip to main content

Amerikanske erhvervsrejsende har størst tillid til kunstig intelligens, mens andre regioner fortsat

Amerikanske erhvervsrejsende har størst tillid til kunstig intelligens, mens andre regioner fortsat er mindre optimistiske

4 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blog
EmergingTechPressRelease.jpg
Der er stor forskel på, hvilken gruppe af erhvervsrejsende på verdensplan, der har størst tillid til nye teknologier, når det kommer til at forbedre den generelle rejseoplevelse. Den 4. udgave af Egencias Business Travel and Technology Survey afslører, at amerikanske erhvervsrejsende generelt er mest optimistiske. København, 19. september, 2017 – Nye teknologier såsom kunstig intelligens og virtual reality vinder indpas i mange brancher – ikke mindst rejsebranchen. Mange anerkender, at de teknologiske fremskridt er gavnlige for branchen, mens andre stadig forholder sig skeptiske. Også blandt erhvervsrejsende er der delte meninger om, hvordan de teknologiske fremskridt kan forbedre erhvervsrejsesegmentet – især fordi branchen er præget af menneskelige ressourcer i form af detaljeret kundeservice og feedback. Egencia, erhvervsrejsebureuaet under Expedia-koncernen, har netop annonceret resultaterne fra 4. udgave af Egencias Business Travel and Technology Survey*. Undersøgelsen viser, at erhvervsrejsende på verdensplan generelt opfatter de nye teknologier meget forskelligt fra region til region. Ifølge undersøgelsen er de amerikanske erhvervsrejsende mest positivt stemte over for nye teknologier. Mere end halvdelen (55%) af amerikanske erhvervsrejsende mener, at fremskridt med kunstig intelligens og virtual reality kan forbedre deres overordnede oplevelse. Mens amerikanske erhvervsrejsende er optimistiske over for teknologiske fremskridt i forhold til forbedring af erhvervsrejsebranchen, og anerkender behovet for balance mellem teknologi og menneskelig interaktion, har andre regioner mindre tillid til brugen af nye teknologier generelt. Kun 37% af erhvervsrejsende i Sverige og Norge mener, at fremskridt med kunstig intelligens kommer til at forbedre deres rejseoplevelser – sammenlignet med 41% i Storbritannien og Tyskland, 42% i Australien, 44% i Canada og Frankrig og 47% i Singapore. CIO Morten Hall Schou fra Bluegarden leverandør af Løn og HR systemer til det nordiske marked, mener at udviklingen med den nye teknologi kommer til at overtage mange af de arbejdsfunktioner vi kender i dag– men ikke overflødiggøre mennesker fuldstændig. ”Vi er ved at se konsekvenserne af den ’fjerde industrielle revolution’, hvor stadig flere jobfunktioner vil blive udført af softwarerobotter, der kan analysere store mængder data hurtigere og mere præcist end mennesket og dermed kan varetage opgaver, der ikke tidligere var rentable/mulige at få udført på denne måde.  Det betyder dog ikke, at brancher fuldstændig forsvinder – Jeg forestiller mig et bedre samspil mellem kunstig intelligens og de menneskelige ressourcer, vi allerede har til rådighed, der så kan levere en bedre service ved hjælp af de data, der bliver genereret,” siger Morten Hall Schou. “Anvendelsen af nye teknologier, herunder kunstig intelligens og virtual reality, har fortsat lange udsigter, men vi ser en fremtid, hvor de kommer til at drive betydelige ændringer og forbedringer inden for erhvervsrejser,” udtaler Rob Greyber, President i Egencia. ”Der er ved at ske en grundlæggende ændring i, hvordan rejsende tænker, netop på grund af den store spredning af teknologi og forventningen om at erhvervsrejsesegmentet må følge trop. For rejseselskaberne er det en balancegang at sikre sig, at man kan tilbyde den seneste teknologi såvel som stærk personlig service i en industri, hvor kundeservice og kundetilfredshed ofte er afgørende.” Et stigende antal erhvervsrejsende ønsker også større integration på tværs af enheder i forbindelse med deres rejseoplevelse. Hele 68% af elle erhvervsrejsende i Singapore og Sverige ønsker mere mobil tilgængelighed på tværs af alle platforme sammenlignet med 65% i Canada og Norge, 64% i Frankrig og Storbritannien og 62% i Tyskland. USA er endnu engang det land, der gerne ser mere teknologi på rejsen med hele 76%, der ønsker større integration på tværs af enheder. For at læse mere om 4. udgave af Egencias Business Travel and Technology Survey, kan du kontakte os direkte eller besøge Egencias presserum her. *Denne undersøgelse blev udført på vegne af Egencia af Northstar, en globalt integreret strategisk konsulentvirksomhed. Undersøgelsen blev udført blandt 4.521 erhvervsrejsende i alderen 18 og opefter i Australien, Canada, Frankrig, Tyskland, Norge, Singapore, Sverige, Storbritannien og USA (med n=500 undersøgelser udført per land). Undersøgelserne blev gennemført online i april og maj 2017. Om Egencia Egencia gør erhvervsrejser mere effektive. Egencia sætter den erhvervsrejsende i centrum og udvikler kontinuerligt brugervenlige løsninger, der understøtter hele rejsen og sikrer at rejsepolitikken overholdes. Drevet af brugerindsigt og teknologiinvesteringer fra moderselskabet Expedia Gruppen, samler Egencia alt det, som de rejsende og rejseansvarlige behøver - indhold, teknologi, service og rapportering - i én platform. Egencia udbyder sine ydelser i 65 lande. For mere information om Egencia, besøg www.egencia.dk eller besøg vores blog eller LinkedIn. For mere information, kontakt venligst Annie McElroy-Arnaud                                     Dennis Bylov Dalgaard, Halo. agency E-mail: a.mcelroyarnaud@egencia.com       E-mail: dennis.dalgaard@haloagency.dk Tlf. + 33 612 612 668                                        Tlf. +45 31 79 16 28
Was this content helpful?
0