Skip to main content

Derfor mener især kvinder, at Expedia er et godt sted at arbejde

Posted: 05 April 2017
Gender-equality-loading.jpg
For ca. 50 år siden fik verden sit første kvindelige statsoverhoved, Sirimavo Bandaranaike, og sin første kvindelige administrerende direktør for en Fortune 500-virksomhed, Katharine Graham for The Washington Post. Siden dengang har der kun været langsom fremgang i forhold til ligestilling på arbejdsmarkedet. UN Women fortæller, at der i dag kun findes ti kvindelige statsoverhoveder og ni kvindelige regeringsledere. En afhandling fra Peterson Institute for International Economics har analyseret kønsopdelingen i ca. 22.000 virksomheder på verdensplan og afslører, at over halvdelen ikke har nogen kvinder i topstillinger. Men der er stadig positive tegn på forandring. Egencias moderselskab Expedia, Inc. har længe været en forkæmper for kønsrepræsentation som en del af et mere omfattende tiltag for ligestilling på arbejdsmarkedet. Sidste sommer frigav Expedia oplysninger om virksomhedens aflønning af mænd og kvinder samt repræsentationen af kvinder i virksomheden. Disse oplysninger viste, at kvinder udgør 52 % af arbejdsstyrken, og de tjener én dollar for hver dollar, en mand tjener i en tilsvarende stilling. Derudover var virksomheden i juni 2016 en ud af en håndfuld private selskaber, der skrev under på USA's regerings erklæring om ligeløn. Kvinder indtager også 33 % af Expedias topstillinger. Dette er dog ikke helt godt nok for Expedia, som er fast besluttet på at opnå ligestilling på alle områder. Et af de største argumenter for mangfoldighed på arbejdspladsen er, at en virksomhed med mange forskellige typer ansatte bedre repræsenterer kundekredsen. Flere undersøgelser har vist, at kvinder er de væsentligste beslutningstagere, når det handler om rejser. I erhvervslivet udgør kvinder 40 % af de forretningsrejsende ifølge Global Business Travel Association (GBTA), og antallet er stigende. Travel Managers er også oftere kvinder. Mellem 2010 og 2015 lå andelen af kvindelige Travel Managers på mellem 66 og 72 % ifølge BTN's årlige undersøgelse. Kvinders indflydelse på rejser slutter ikke her. Flere undersøgelser viser, at de også tager mellem 75 og 95 % af beslutninger angående feriedestinationer. Derfor er det af største vigtighed for virksomheder som Egencia og Expedia, at de har produkter og tjenester, som opfylder kvinders behov, og dette kan blandt andet opnås ved at sikre, at virksomheden har kvinder ansat, som kan udvikle disse produkter. Selvom Egencia og moderselskabet er førende indenfor kønsrepræsentation, er der ikke tid til at hvile på laurbærrene. Melissa Hannigan, der er Global Director of Talent Acquisition for Egencia, udtaler: "Vi indser, at ved at stræbe efter en balance mellem kønnene har vi adgang til en bredere vifte af talent, og vi skaber nogle mere innovative teams. Og vi har tallene til at understøtte det," siger hun med henvisning til virksomhedens datadrevne kultur. En af de vigtigste faktorer, der ofte påvirker ledere, når de skal ansætte en ny medarbejder, er deres underbevidste partiskhed – en forudindtaget holdning, der er baseret på vores baggrund, miljø og personlige erfaringer. Expedia og Egencia går i spidsen for at rette opmærksomhed imod denne ubevidste partiskhed i ansættelser ved at teste en række teknologier og træningsteknikker. "Vi har f.eks. undersøgt, hvorvidt blinde CV'er, der ikke har påført kandidatens navn, er med til at gøre en forskel," siger Hannigan. "Vores formål med at fjerne navnet er, at vi automatisk fjerner de ubevidste fordomme, som opstår, når man kender kandidatens køn. Ved at teste denne strategi på forskellige områder på tværs af virksomheden kan vi afgøre, om strategien har succes og effekt, inden vi introducerer den globalt," siger hun. Derudover undersøger virksomheden, hvordan kønsneutrale jobannoncer har indflydelse på den type kandidater, der søger de forskellige stillinger. Hannigan bemærker: "Vi fandt ud af, at mange jobannoncer har en underliggende maskulinitet. Nogle ord tiltrækker flere mandlige kandidater, imens et andet ordvalg kan tiltrække flere kvinder. Ligesom med de blinde CV'er testede vi denne strategi på forskellige forretningsområder, og vi så positive resultater og introducerede den derfor i hele virksomheden." Expedia er også involveret i flere eksterne tiltag. Virksomheden støtter blandt andet Grace Hopper-konferencen for kvinder indenfor IT og tilbyder praktikforløb som Girls Who Code. Mange af disse tiltag er stadig på et tidligt stadie, men indtil videre er der positive resultater. Expedia og Egencia arbejder fortsat for at udvide disse tiltag endnu mere og implementere platforme til at bibeholde og udvikle kvinders karrierer på alle niveauer. Virksomhederne ser frem til at se, hvordan disse resultater vil have en positiv indvirkning på forretningen.   Expedia-udgivelse: http://www.expediainc.com/news-release/?aid=123323&fid=99&yy=2016 Afhandling fra: Peterson Institute for International Economics: http://www.piie.com/publications/wp/wp16-3.pdf