Erhvervsrejsetendenser fra oktober

Posted: 26 November 2020
Travel Manager Uses Business Travel Trend Data

Sådan bruger I Egencias data om rejsetendenser

Virksomheder står over for mange rejserelaterede beslutninger, mens omstændighederne ved COVID-19 fortsat ændrer sig verden over. Egencias mission er at hjælpe jer med at tage velovervejede beslutninger ved brug af oversigten over tendenser inden for erhvervsrejser.

Diagrammerne herunder bygger på rigtige data, som afspejler erhvervsrejser i hele verden. Disse data er hentet fra vores systemer, anonymiseret og samlet, så det er muligt at få øje på bredere tendenser, samtidig med at vi beskytter vores kunders oplysninger. Dataene afspejler reservationer, som allerede er foretaget. Vi opdaterer disse data, efterhånden som den globale økonomi og erhvervsrejsebranche udvikler sig.

Industry-Returning

I nogle tilfælde er definitioner vigtige. I forbindelse med data på brancheniveau viser vi eksempelvis brancher, som "rejser" i forhold til brancher, som "planlægger rejser". Denne skelnen henviser til, hvordan virksomheder i en bestemt branche bruger vores systemer. En virksomhed, der "rejser", foretager reservationer. En virksomhed, der "planlægger rejser", ændrer rejsepolitikker i vores værktøjer for at afspejle nye strategier, men reserverer endnu ikke. Virksomheder, der planlægger rejser, bliver derfor på et tidspunkt virksomheder, der reserverer rejser.

Vi opfordrer rejseansvarlige til at bruge disse data til at starte samtaler og rådgive ledelsen om forretningsbeslutninger, der involverer genoptagelsen af erhvervsrejser. Det er langt nemmere at gøre med de rette data lige ved hånden. De samlede data herunder kan bruges til videre analyse.

Fem vigtige vurderinger på baggrund af disse data

  1. Lande, der lukkede tidligt ned, genoptager rejser hurtigere. I diagrammet over, hvilke lande der genoprettes, bemærker vi forekomsten af Indien, Kina og Vesteuropa i den internationale rejsekategori og over hele linjen. I forhold til den bredere tendens er det værd at bemærke nogle afvigelser. Sverige rangerer højt inden for indenrigsrejser, men langt lavere inden for internationale rejser. Denne kontrast skyldes sandsynligvis Sveriges håndtering af virussen, da de har undgået en generel nedlukning, på trods af at andre lande har forholdt sig skeptiske over for denne tilgang. USA rangerer ikke under internationale rejser, men har nok indenrigsrejser til at opnå en global placering.
  2. Antallet af rejser er stigende i brancher inden for produktion og erhvervstjenester, der genoptager rejser hurtigere end andre segmenter. Bemærk, at disse branchekategorier er brede og bestemt af os. De omfatter virksomheder, der fremstiller fysiske produkter eller installerer systemer, og andre, der leverer servicer i erhvervslivet, såsom forskellige former for konsulenter. Disse kategorier kan også rumme forskellige former for ophobet efterspørgsel på nødvendige rejser, såsom fabriksingeniører, IT-konsulenter, der installerer systemer, advokater og rådgivere samt andre aktiviteter, som blev begrænset tidligere i 2020. På tilsvarende måde viser dataene, at softwareindustrien fører an inden for brancher, der planlægger rejser. Dette kan potentielt skyldes denne bølge af aktivitet inden for produktion og erhvervstjenester.
  3. Storbyer er primære destinationer. Ikke overraskende er storbyer centrum for den økonomiske aktivitet, som også kan brede sig til forstadsområder. Lufthavne i storbyer kan være nøgledestinationer i mange brancher. Dataene viser et lavt aktivitetsniveau i mindre lufthavne, hvilket sandsynligvis er forbundet med en lav reservationsprocent hos lavprisflyselskaber. Udover at de generelt tiltrækker flere rejser, er det også muligt, at store lufthavne opfattes som bedre rustede til at håndtere COVID-19 end mindre terminaler.
  4. Rejsende reserverer mindre overnatningssteder i forhold til tidligere. Rejsende reserverer oftere Bed & Breakfasts eller lejligheder frem for store hoteller end forventet – særligt i Europa. Selvom hoteller stadig tiltrækker størstedelen af reservationer på verdensplan, søger en del rejsende efter mindre og mere private overnatningssteder, som er mindre tilbøjelige til at tiltrække mange mennesker.
  5. Opholdslængder og antallet af dage, en reservation foretages inden rejsen, er begge faldende. Dette giver mulighed for, at erhvervsrejser begynder at vise en normaliseringstendens. Kort forklaret betyder det, at rejsende tager af sted, udfører deres arbejde og rejser hjem igen, hvilket i bund og grund er, hvad de gjorde inden COVID-19. Hvis denne udvikling fortsætter og underbygger tendensen, står det i kontrast til andre observationer om den bredere rejsebranche, som antyder, at reservationer foretages lang tid i forvejen – eksempelvis rejsende, der planlægger deres drømmerejse efter nedlukningen eller finder eksotiske destinationer, hvorfra de kan arbejde eksternt.

Observationer og problemer at holde øje med

Antallet af erhvervsrejser stiger, ganske vist ud fra et lille grundlag. Da dette er den første af vores rapporter over tendenser i vores data, vil vi holde øje med eventuelle ændringer i udviklingen af erhvervsrejser fra dette udgangspunkt. Selv en jævn og langsom stigning har konsekvenser for den globale økonomi samt strategiske samtaler i bestyrelseslokaler verden over. Som nævnt oven for er forhåndskøb og opholdslængder også parametre, som er værd at holde øje med for at vurdere normaliseringen af erhvervsrejser.

Datasættet antyder kraftigt, at rejsendes fleksibilitet er vigtig for at genoprette og holde erhvervsrejser i gang. Det kan være nødvendigt at opdatere rejsepolitikker for at give plads til denne fleksibilitet ved f.eks. at tillade reservationer af Bed & Breakfasts frem for store hoteller, samtidig med at rejsepolitikken overholdes.

Rejseansvarlige skal fortsat holde sig opdaterede om, hvordan de enkelte lande, hvor jeres nøgledestinationer ligger, håndterer COVID-19. Det indebærer at holde øje med offentlige sundhedsdata og tilknyttede forholdsregler.

Sådan tilpasser rejsebranchen sig

Udover Egencias oversigt over tendenser inden for erhvervsrejser kan I læse interviews fra ledere i rejsebranchen såsom dette med Cyril Ranque. Han deler sin opfattelse af, hvordan rejsebranchen tilpasser sig coronakrisen og lægger op til en revurdering af eksisterende processer og antagelser.

Læs interviewet og andre oplysninger om tendenser.

Flere ressourcer og oplysninger

Genoptagelsen af erhvervsrejser kræver, at den rejseansvarlige indgår i en bred vifte af samtaler på tværs af virksomheden. Egencia har forberedt en række værktøjer og oplysninger, som kan hjælpe rejseansvarlige med at starte disse samtaler.

Har I brug for detaljerede kurser med vejledning til administration af rejser i en krise? Deltag i Egencias Business Travel Management Academy.

Har I brug for generelle oplysninger om COVID-19 verden over? Tjek disse ressourcer:

Forbereder I jer på at rejse igen? Brug denne guide til at forberede jer på at få jeres rejsende tilbage på farten, mens I understøtter genoprettelse af virksomhedsdriften. Dette omfatter:

  • At forberede jer på erhvervsrejser i en ny hverdag
  • At tilpasse jeres rejseløsning
  • At opdatere jeres erhvervsrejsepolitik
  • At få jeres rejsebudget til at række længere

Er I allerede begyndt at rejse? Egencias ressourcer og løsninger omfatter:

Gem denne hjemmeside for at holde øje med tendenserne, efterhånden som erhvervsrejser genoprettes.

På udkig efter bedre erhvervsrejseløsninger? Kontakt vores team.