Skip to main content

Fusioner og opkøb: Gode råd til rejseansvarlige

Posted: 01 June 2017
Topics: Blog
merger_web.jpg
Den gængse overbevisning, når det kommer til fusioner og opkøb, er, at stabilitet gør det lettere at få handler gennemført. Den overbevisning er blevet vendt på hovedet efter det seneste års begivenheder med først Brexit og derefter valget af Donald Trump som USA’s præsident, hvilket har skabt mere usikkerhed i hele verden. Men kaster man et blik på nylige fusionsaktiviteter, er det tydeligt, at der er en stor iver efter at få aftaler i hus. I 2016 blev mere end 17.000 aftaler gennemført på verdensplan, og de havde en værdi af hele 3,2 mia. USD. Eftersom økonomien i mange vestlige lande ser ud som om, den er på vej mod stagnation, har virksomhedsledere sværere ved at opnå organisk vækst. Det er derfor, fusioner og opkøb pludselig synes så attraktive! Virksomhedslederne kigger efter potentielle synergier for at reducere deres omkostninger og løfte deres overskud eller for at komme ind på nye markeder. Fusioner og opkøb kan dog skabe udfordringer for Travel Managers, der bliver nødt til at tænke over, hvordan de sammenlægger to potentielt meget forskellige rejseløsninger og dertilhørende rejsepolitikker.
1. Fusion af forskellige rejsekulturer
Det er altafgørende at sikre sig, at to rejsekulturer overhovedet kan sammenlægges, og at de givne rejsepolitikker kan ændres, da det ellers kan føre til en masse frustrerede rejsende. Forestil dig to virksomhedskulturer. Sommetider kan de minde meget om hinanden, hvorfor udfordringen ved en fusion er mindre, men store virksomheder overtager ofte de mindre rivaler, og forskellighederne i tankegangen kan være enorm. Hvis den opkøbte virksomhed bliver tvunget til at indføre nye rejseregler af overtageren, kan det føre til problemer – især hvis det skal gå hurtigt.
2. Sammenlægning af forskellige erhvervsrejsebureauaftaler
I mange tilfælde har den opkøbte virksomhed et erhvervsrejsebureau, der måske er forskelligt fra opkøberens, og i disse tilfælde må den opkøbte virksomhed ofte bringe kontrakten med det givne erhvervsrejsebureau til ophør. Det kan være en god ide at forlænge kontrakten løbende, indtil begge virksomheders kontrakter er udløbet. Derefter kan en udbudsproces for den sammenlagte virksomhed blive udført. Nogle virksomheder foretager serier af opkøb, fordi der er let tilgængelig kapital fra markederne. Hvis de skulle genoverveje deres rejsekultur, hver gang en ny virksomhed blev opkøbt, kunne det gå hen at være spild af tid. I stedet er det bedre at vente med den endelige sammenlægning, til den opkøbende virksomhed tager en ”pause” i opkøbene.
3. Tilpasning til nye rejsemønstre
Når en virksomhed overtager en anden, betyder det ofte også, at virksomhedens Travel Managers overtager nye rejsemønstre. Det kan være, at en opkøbt fabriksvirksomhed fremstiller alle sine produkter i Indonesien, og det betyder nye flyruter. Derfor kan det være en god ide for opkøberen at tænke over, hvordan dennes foretrukne flyselskaber kan hjælpe med at imødekomme dette nye behov. Hvis virksomhedens nuværende flyselskab ikke flyver dertil, giver det mening at tilføje nye flyselskaber til samlingen.
4. Opbakning fra virksomhedsledelsen
Som med alle andre integrationsprojekter er det vigtigt at få support fra ledelsen, når man skal sammenlægge to rejseløsninger; særligt hvis rejsepolitikkerne er vidt forskellige. Prøv så vidt muligt at søge hjælp fra virksomhedens administrerende direktør eller økonomichef i kommunikationsprocessen, men husk på, at de også har andre og mere vanskelige opgaver at tage sig af under integrationen.
5. Tag dig af dine rejsende
Det er vigtigt at lytte til de rejsende fra begge sider. Hvis du f.eks. har tænkt dig at planlægge fokusgrupper for de rejsende, er det en god ide at bringe de ansatte fra begge firmaer sammen og lytte til deres forventninger. I en verden, hvor den rejsende er i centrum, er dette mere vigtigt end nogensinde.
6. Træd et skridt tilbage
Som med al anden virksomhedsintegration kan det være en god ide at starte på en frisk frem for at tvinge én politik ind i en anden. Travel Managers tager sig sjældent tid til at gennemse deres egne rejsepolitikker, så findes der noget bedre tidspunkt at gøre dette end efter en fusion eller et opkøb? Den hæsblæsende aktivitet af fusioner og opkøb, som vi har set de seneste to år, ser ud til at fortsætte. I januar var aktiviteten på sit højeste i forhold til de sidste 11 år. Dette kunne tyde på, at Travel Managers som følge heraf i stigende grad vil blive stillet den opgave at integrere to rejseløsninger.