Skip to main content

Konsolidering i luftfartsindustrien: Undgå turbulens i jeres erhvervsrejseløsning

1 min
Posted: 05 May 2017
Topics: Blog
airplanes-on-tarmac.jpg
Uanset hvilken rolle du har i forhold til din virksomheds rejseaktiviteter, så har det førsteprioritet, at de rejsende er tilfredse, og at virksomheden får mest muligt for pengene. Det indebærer blandt andet at få det største udbytte af kontrakterne med flyselskaberne og at maksimere de eventuelle rabatter. Det er svært nok i sig selv, når situationen er status quo, men inden for erhvervsrejser er det eneste, der vides med sikkerhed, at tingene forandrer sig hele tiden. Rejseruter og -behov udvikler sig efterhånden, som virksomheden vokser, ændrer strategi, får nye kunder eller åbner nye afdelinger. Dette white paper vurderer, hvilke risici og muligheder konsolideringen af luftfartsindustrien kan medføre, og kigger på markederne i Nordamerika, Europa og Asien og Stillehavsområdet, ligesom det gennemgår virksomhedernes muligheder for at holde sig på forkant.
Was this content helpful?
0