Skip to main content

Egencia Denmark A/S Limiteds vilkår for brug

Egencia Denmark A/S Limiteds vilkår for brug

Sidst revideret den 10. april 2024

Velkommen til Egencia Denmark A/S-hjemmesiden (“hjemmesiden”). Denne hjemmeside stilles udelukkende til rådighed for at hjælpe en virksomhed, der abonnerer på Egencias tjeneste (en “virksomhed”), og virksomhedens bemyndigede rejsende (“bemyndigede rejsende” eller “rejsende”) med at administrere deres behov for erhvervsrejser, herunder indsamling af rejseoplysninger, afgørelse af, om rejserelaterede varer og tjenester er tilgængelige, reservation af lovlige reservationer til sig selv eller, hvis virksomheden har udpeget rejsebestillere (“rejsebestillere”), på vegne af andre eller gennemførelse på anden måde af forretning med rejseleverandører, og virksomhedens udpegede Travel Managers (“Travel Managers”) med at se og tilgå rapporter, og ikke til andre formål.

Begreberne “vi”, “os”, “vores” og “Egencia” henviser til Egencia Denmark A/S, et dansk aktieselskab, og dettes datter- og søsterselskaber, herunder Travelscape, LLC (samlet “Egencia-selskaberne”). “Egencia-samarbejdspartner” betyder en co-brandet og/eller linket hjemmeside, hvorigennem vi leverer links, indhold eller tjenester. Begrebet “du” henviser til en godkendt rejsende, rejsebestiller eller Travel Manager i en virksomhed, der besøger hjemmesiden, foretager en reservation gennem hjemmesiden og/eller foretager en reservation gennem Egencias agenter. “TPX” står for Travel Partner Exchange S.L. med hjemstedsadresse på Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, Oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, De Kanariske Øer, Spanien.

Denne hjemmeside tilbydes dig på betingelse af, at du uden forbehold accepterer alle de vilkår, betingelser og meddelelser, som er anført nedenfor (under et kaldet “vilkår for brug” eller “aftale”). Du bedes venligst læse disse vilkår for brug omhyggeligt, da de indeholder vigtige oplysninger om ansvarsbegrænsninger. Du skal ligeledes læse vores fortrolighedspolitik, der ligeledes regulerer din brug af hjemmesiden og er inkorporeret via henvisning i denne aftale. Ved at tilgå eller anvende hjemmesiden, reservere rejseprodukter eller tjenester på hjemmesiden eller kontakte vores kundeservicemedarbejdere accepterer du, at de til den tid gældende vilkår for brug gælder. Hvis du ikke accepterer vilkårene for brug, bedes du afstå fra at anvende eller foretage reservationer via hjemmesiden eller vores kundeservicemedarbejdere. Egencia kan til enhver tid ændre disse vilkår for brug, og din fortsatte tilgang til eller brug af hjemmesiden er betinget af din accept af de opdaterede vilkår for brug.

tilbage til toppen

ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN

Som betingelse for din brug af denne hjemmeside garanterer du, at:

 1. du mindst er 18 år gammel
 2. du enten er en godkendt rejsende, rejsebestiller eller Travel Manager
 3. du er myndig og kan indgå en bindende juridisk forpligtelse
 4. du vil bruge hjemmesiden i overensstemmelse med vilkårene for brug
 5. du kun vil bruge hjemmesiden til at foretage lovlige reservationer til dig selv eller på vegne af de parter i din virksomhed, som du er juridisk bemyndiget til at handle for som rejsebestiller
 6. hvis du er rejsebestiller, bekræfter du, at du med henblik på reservationer via denne hjemmeside eller tjenesterne handler som rejsekonsulent for de rejsende, for hvem sådanne rejser bestilles, og du skal informere den rejsende, for hvem du reserverer rejsen, om vilkårene for brug, der gælder for de reservationer, du har foretaget på deres vegne, herunder alle regler og begrænsninger, der gælder herfor
 7. alle de oplysninger, du giver på hjemmesiden, er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige
 8. du vil passe på dine Egencia-kontooplysninger, og, såfremt kontoen anvendes af andre end dig, overvåge og påtage dig det fulde ansvar for denne anvendelse
 9. du enten er bemyndiget af din virksomhed til at anvende de tilbudte tjenester via hjemmesiden eller – i det omfang du foretager sådanne reservationer på vegne af en anden rejsende i din virksomhed (f.eks. som Travel Manager, assistent eller en anden repræsentant) – du erklærer og indestår for, at disse medarbejdere accepterer og er forpligtet af nærværende vilkår for brug

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at nægte hvem som helst adgang til hjemmesiden og de tjenester, vi tilbyder, uanset tidspunkt og årsag, herunder, men ikke begrænset til, overtrædelse af vilkårene for brug. Desuden kan din virksomhed efter eget skøn begrænse adgangen til hjemmesiden og/eller opsige en konto tilhørende en rejsende, Travel Manager eller rejsebestiller.

tilbage til toppen

FORBUDTE AKTIVITETER

Indholdet af og oplysningerne på denne hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, rejsetjenesternes pris og tilgængelighed) såvel som den infrastruktur, der bruges til at udbyde dette indhold og disse oplysninger er proprietære for os eller vores leverandører og udbydere eller din virksomhed eller de leverandører, som din virksomhed måtte have kontraheret direkte med angående rejsetjenester. Du må tage et begrænset antal kopier af din rejseplan (og relaterede dokumenter) for rejsereservationer foretaget gennem denne hjemmeside, men du accepterer, at du ikke på anden måde må ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, gengive, offentliggøre, give licens til, oprette afledte arbejder af, overdrage, sælge eller videresælge oplysninger, indhold omfattet af copyright, software, produkter eller tjenester, som er hentet fra eller gennem denne hjemmeside. Desuden accepterer du at:

 1. undlade at anvende denne hjemmeside eller hjemmesidens indhold til erhvervsmæssige formål
 2. undlade at foretage spekulative, falske eller svigagtige reservationer eller reservationer foretaget på grundlag af forventet efterspørgsel
 3. undlade at tilgå, overvåge eller kopiere indhold eller information på denne hjemmeside via en robot, søgerobot, scraper eller anden automatisk funktion eller via en manuel proces uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse
 4. undlade at overtræde begrænsningerne ved robotudelukkelsesoverskrifter på denne hjemmeside eller omgå andre metoder, som anvendes til at forhindre eller begrænse adgangen til hjemmesiden
 5. undlade at gøre noget, der efter vores skøn indebærer eller kan indebære en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på vores infrastruktur
 6. undlade at poste eller sende ulovlige oplysninger eller foretage en ulovlig handling, herunder, men ikke begrænset til, en aktivitet eller et opslag, som er ulovlig(t), ærekrænkende, injurierende, obskøn(t) eller krænkende i racemæssig eller seksuel forstand
 7. undlade at lave dybe links til dele af denne hjemmeside (herunder, uden begrænsning, købsruten for alle rejsetjenester) uanset formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse eller
 8. undlade at “frame”, “spejle” eller på anden måde integrere nogen del af denne hjemmeside i en anden hjemmeside uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Hvis din reservation eller konto viser tegn på svig, misbrug eller mistænkelig aktivitet, kan Egencia afbestille eventuelle reservationer i forbindelse med dit navn, din e-mailadresse eller din konto og lukke eventuelle dermed forbundne Egencia-konti. Hvis du har udført en svigagtig aktivitet, forbeholder Egencia sig retten til at tage alle nødvendige retslige skridt, og du kan over for Egencia være ansvarlig for monetære tab, herunder sagsomkostninger og erstatning. Hvis du ønsker at bestride afbestillingen af en reservation eller deaktivering eller lukning af en konto, bedes du kontakte Egencias kundeservice.

tilbage til toppen

LEVERANDØRREGLER OG BETINGELSER

Yderligere vilkår og betingelser vil gælde for din reservation og dit køb af de rejserelaterede varer og tjenester, du vælger. Læs venligst disse yderligere vilkår og betingelser grundigt. Specielt hvis du har købt en flybillet, bedes du læse alle vilkår og betingelser for transporten udstedt af leverandøren, som kan findes på leverandørens hjemmeside. Desuden kan nogle billetter reserveres gennem New Distribution Capabilities ("NDC") eller gennem en bestemt GDS/aggregator, hvor det kan være nødvendigt at foretage reservationen hos leverandøren. Du accepterer at overholde de vilkår og betingelser for køb, der kræves af en leverandør, som du vælger at handle med, herunder, men ikke begrænset til, betaling af beløb, når de forfalder, og overholdelse af leverandørens regler og begrænsninger i forbindelse med tilgængeligheden og anvendelsen af priser, produkter eller tjenester. Eksempelvis er en flyreservation bekræftet, når alle reservations- og købstrin er gennemført, herunder når det fulde beløb er betalt med en gyldig betalingsform, billetterne er udstedt, og reservationen er bekræftet via e-mail eller på leverandørens hjemmeside. Flyselskaber og andre rejseleverandører kan ændre deres priser uden varsel. Egencia forbeholder sig retten til at annullere din reservation, hvis der ikke rettidigt modtages fuld betaling. 

Egencia kan tilbyde dig muligheden for at foretage en reservation af en kombination af to enkeltbilletter i stedet for en returbillet. Kombinerede enkeltbilletter kan give et større udvalg af flyrejser, er ofte billigere og kan kombineres hos samme luftfartsselskab eller hos forskellige luftfartsselskaber. I modsætning til returbilletter er hver enkeltbillet undergivet egne regler, begrænsninger og gebyrer. Hvis en af disse flyrejser påvirkes af et flyselskabs ændring (f.eks. aflysning eller ændring af tidsplan), der forårsager, at du skal ændre i den anden flyrejse, er du ansvarlig for eventuelle gebyrer, der påløber ved foretagelse af ændringer til den flyrejse, der ikke påvirkes. 

For visse lavprisflyselskaber er prisen på din flyrejse omregnet fra en anden valuta for nemheds skyld for at give dig et estimat over købesummen i din lokale valuta. Som følge heraf kan det beløb, der opkræves via dit kreditkort af flyselskabet ved reservationen, være en smule forskelligt på grund af valutaudsving. Din kontoudskrift kan også omfatte et gældende gebyr fra din kortudsteder for at behandle transaktionen samt eventuelt gældende skatter for internationale køb.

Visse love forbyder transport af farlige materialer om bord på fly i din bagage eller på din person. Overtrædelse heraf kan medføre fem års fængsel og bøder på 250.000 USD eller derover. Farlige stoffer omfatter eksplosiver, komprimerede gasser, brændbare væsker og faste stoffer, iltningsmidler, giftstoffer, ætsende stoffer og radioaktive materialer. Eksempler: Maling, lightergas, fyrværkeri, tåregas, iltflasker og radioaktiv medicin. Der er særlige undtagelser for små mængder (samlet op til 2 kg eller 70 ounces) af medicinske artikler og toiletartikler, der befinder sig i din bagage, og visse rygematerialer, som du har på dig.

Nogle hotelleverandører kan kræve, at du foreviser et kreditkort eller betalingskort eller tilvejebringer et kontant depositum ved indtjekning til dækning af yderligere udgifter, der påløber under dit ophold. Dette depositum har ingen forbindelse med en eventuel betaling modtaget af Egencia for din hotelreservation. Egencia er ikke er ansvarlig for omkostninger påløbet på grund af omplacering. Du accepterer, at nogle tredjepartsleverandører tilbyder visse tjenester og/eller aktiviteter, der kræver, at du underskriver deres ansvarsfraskrivelse, før du kan deltage i den tilbudte tjeneste eller aktivitet. Du forstår, at overtrædelse af en leverandørs regler og begrænsninger kan medføre afbestilling af dine reservationer, at du kan nægtes adgang til de gældende rejseprodukter eller -tjenester, at du fortaber penge, du måtte have betalt for disse reservationer, og/eller at vi debiterer din konto for omkostninger, vi pådrager os som følge af overtrædelsen.

SORTERINGSRÆKKEFØLGE:

Når du reserverer din rejse, vil Egencia hjælpe dig med at overholde din virksomheds rejsepolitik samt dens præferencer angående luftfartsselskaber og andre rejseleverandører – en proces, som Egencia kan automatisere. Så længe det ikke er i konflikt med det ovenstående, vil din virksomheds præferencer inkludere, at Egencia overvejer adskillige faktorer såsom tilgængelighed, de rejsendes valg samt foretrukne forhold mellem din virksomhed, Egencia og rejseleverandøren, når der skal findes rejseleverandører og vises eller anbefales rejseplaner eller andre rejsetjenester, og at Egencia kan foretage andre valg, som de mener er passende, som din virksomheds travel agent.

tilbage til toppen

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Egencia anser det for korrekt at beskytte dit privatliv. Klik her for at gennemgå vores nuværende fortrolighedspolitik, der ligeledes regulerer din brug af hjemmesiden, for at forstå vores praksis: Egencias privatlivspolitik

tilbage til toppen

POLITIKKER FOR ERHVERVSREJSER

Din virksomhed kan forsyne Egencia med sine gældende rejsepolitikker (“Erhvervsrejsepolitikker”). Vi hjælper din virksomhed med at anvende vilkårene og betingelserne i dets erhvervsrejsepolitikker, når vi gør forretninger med dig. Hvis du har spørgsmål vedrørende regler og forskrifter i jeres erhvervsrejsepolitik, bedes du kontakte din virksomhed direkte for afklaring.

tilbage til toppen

VIRKSOMHEDENS FORPLIGTELSER

Virksomheden er ansvarlig for at sikre, at alle rejsekøb i henhold til nærværende aftale foretages i overensstemmelse med dennes rejseprocedurer og retningslinjer (inklusive tilfælde, hvor erhvervsrejsesiden tilbyder funktioner til administration af rejsepolitikken), samt for at løse eventuelle tvister med sine medarbejdere og rejsekonsulenter i forbindelse hermed. Egencia er ikke ansvarlig for nogen rejsekøb i henhold til nærværende aftale, som overtræder virksomhedens rejseprocedurer eller retningslinjer.

Virksomheden er ansvarlig for alle opkrævninger af debetnotaer eller gebyrer fra eventuelle tredjeparter i forbindelse med virksomhedens rejsekøb eller aktiviteter i henhold til nærværende aftale (f.eks. efter hinanden følgende billetudstedelser m.v.) samt alle omkostninger, erstatningsbeløb eller andre beløb i forbindelse med virksomhedens firmaaftaler med flyselskaber, undtagen i det omfang at sådanne opkrævninger, gebyrer, omkostninger, erstatningsbeløb eller andre beløb er resultatet af Egencias handlinger, som virksomheden er ansvarlig for i henhold til faktureringsprocedurerne ovenfor.

LOKALE SKATTER OG BETALING

Medmindre andet er anført under regler og begrænsninger, vises priser på tjenester på hjemmesiden i danske kroner, eksklusive lokale skatter, der opkræves af myndighederne i nogle lande.

Priserne for tjenester, der er reserveret på hjemmesiden eller telefonisk, skal enten betales (i) til Egencia eller et af Expedia Groups selskaber såsom TPX, som modtager betalingen på leverandørernes vegne, og/eller (ii) direkte til leverandørerne. Betalingen bliver muligvis opkrævet af mere end en part (dette vises på kundens bank- eller kreditkortopgørelse), men det samlede debiterede beløb vil ikke overstige tjenesternes samlede pris.

Kunden skal angive oplysningerne om vedkommendes betalingskort og leverandøren, ellers vil betalingsmodtageren ofte skulle bekræfte: (i) betalingskortets gyldighed (via et gebyr til pålydende værdi, der refunderes i løbet af få dage eller trækkes fra den endelige betaling til leverandøren) og, (ii) de tilgængelige midler på betalingskortet (bekræftes af banken, der udsteder dit kreditkort).

FORUDBETALTE HOTELRESERVATIONER

Du anerkender, at Egencia og dennes respektive datterselskaber og Expedia Groups selskaber på forhånd forhandler visse værelsespriser med hotelleverandører for at formidle udførelse af reservationer. Du anerkender desuden, at Egencia eller Expedia Groups selskaber yder dig tjenester til at formidle disse reservationer mod betaling (“formidlingsgebyret”). Den værelsespris, der vises på hjemmesiden, er en kombination af den på forhånd forhandlede værelsespris for værelser, som Egencia eller Expedia Groups selskaber har reserveret på dine vegne, og det formidlingsgebyr, der tilbageholdes af os som betaling for vores tjenester. Du bemyndiger Egencia eller Expedia Groups selskaber til at foretage reservationer for den samlede reservationspris, som omfatter den værelsespris, der vises på hjemmesiden, plus skatteinddrivelsesgebyrer, servicegebyrer og, hvor det er relevant, skatter på vores tjenester og salgshonorar. Du accepterer, at Egencia Companies opkræver dit kreditkort for den samlede reservationspris. Ved afsendelse af din reservationsanmodning bemyndiger du Egencia eller Expedia Groups selskaber, herunder TPX, til at formidle hotelreservationer på dine vegne, herunder at foretage betalinger til leverandørerne af hoteller.

Du anerkender, at Expedia Companies og Egencia Companies ikke opkræver skatter til videre betaling til relevante skattemyndigheder, undtagen som nævnt herunder i forbindelse med skattemæssige forpligtelser angående de beløb, de beholder for deres tjenester. Skatteinddrivelsesgebyrerne for forudbetalte hoteltransaktioner er inddrivelse af de anslåede transaktionsskatter (f.eks. salg og brug, belægning, værelsesafgift, forbrugsafgift og moms), som betales til hotelleverandøren for skatter, der er pålagt leje af hotelværelset. Hotelleverandøren fakturerer os for bestemte omkostninger, herunder skattebeløb. Hotelleverandørerne sender det gældende skattebeløb til de relevante skattemyndigheder. Hverken Egencia eller nogen af Expedia Groups selskaber handler som sælgere sammen med leverandøren, som vi foretager reservationer af vores kunders rejsearrangementer hos. Hvad der beskattes og den relevante sats for skatter og afgifter varierer meget fra sted til sted. Det faktiske skattebeløb, som Expedia Companies og Egencia Companies betaler til hotelleverandørerne, kan være forskelligt fra skatteinddrivelsesgebyrerne, afhængigt af satser, beskatningsgrad osv., som var gældende på det tidspunkt, hvor hotellet rent faktisk blev anvendt af vores kunder. Expedia Companies og Egencia Companies beholder servicegebyrer som yderligere betaling for at behandle din rejsereservation. Servicegebyrerne, der beholdes for disse tjenester, kan variere baseret på beløbet og typen af hotelreservation.

Du kan afbestille eller ændre din forudbetalte hotelreservation, men du vil blive opkrævet et afbestillings- eller ændringsgebyr som anført i reglerne og begrænsningerne for hotelreservationen, som kan være lige så høje som hele udgiften til reservation. Hvis du ikke afbestiller eller ændrer din reservation før den afbestillingsperiode, der gælder for det hotel, du har reserveret, og som er forskellig fra hotel til hotel (normalt 24 til 72 timer før din ankomstdato), bliver du opkrævet et gebyr svarende til gældende satser per nat, skatteinddrivelsesgebyrer og servicegebyrer. Hvis du ikke ankommer til den første nat omfattet af reservationen og planlægger at tjekke ind til efterfølgende nætter i din reservation, skal du bekræfte ændringerne i reservationen hos os senest på datoen for den første nat i reservationen for at forhindre afbestilling af din reservation. Du accepterer at betale eventuelle afbestillings- eller ændringsgebyrer, du pådrager dig. I begrænsede tilfælde tillader nogle hoteller ikke ændringer eller afbestillinger af reservationer, efter at de er foretaget, og disse begrænsninger fremgår af reglerne og begrænsningerne for hotelreservationen. Du accepterer at overholde de pålagte vilkår for brug med hensyn til dine forudbetalte hotelreservationer.

Forbrugs- og/eller omsætningsskatter, anvendelsesskatter og/eller lokale hotelbelægningsskatter pålægges de beløb, vi opkræver for vores tjenester (formidlingsgebyr og/eller servicegebyr) i visse jurisdiktioner. Ved hotelophold i staten New York, men uden for New York City, opkræves for eksempel skatteinddrivelsesgebyrer som beskrevet ovenfor til at dække forfaldne skatter på den leje, som hotellet har modtaget for værelset, og der er ikke nogen lokal hotelbelægningsskat af vores tjenester. De faktiske skattebeløb, som vi betaler til skattemyndighederne af vores tjenester, kan være forskellige fra de opkrævede skattebeløb, afhængigt af satser, skattepligt mv. gældende på tidspunktet for vores kunders faktiske brug af hotellet.

tilbage til toppen

BETAL NU ELLER BETAL SENERE, NÆRMERE OPLYSNINGER

På visse hoteller har du eventuelt valget mellem at betale online med det samme eller at betale senere på hotellet. Hvis du vælger muligheden “Betal online nu”, vil Egencia Companies straks opkræve beløbet fra dit kreditkort i amerikanske dollars. Hvis du vælger “Betal senere på hotellet”, opkræver hotellet det viste beløb på dit kreditkort på tidspunktet for dit ophold. Bemærk venligst, at skatter og gebyrer er forskellige for de to betalingsmuligheder. Skatteprocenten og valutakursen kan ændre sig i tiden mellem din reservation og dit ophold. 

tilbage til toppen

LEVERANDØRENS VILKÅR OG BETINGELSER

Ekstra vilkår, der gælder for hotelreservationer foretaget via Expedia Companies, kan findes her

tilbage til toppen

GEBYRER PÅ BANK- OG KREDITKORT

Din betaling behandles i USA, når vi behandler din betaling. Når rejseleverandøren behandler din betaling, behandles den i det land, hvor rejseleverandøren er beliggende.

Nogle banker og kreditkortselskaber pålægger gebyrer for internationale eller grænseoverskridende transaktioner. Hvis du f.eks. foretager en reservation med et kort udstedt i USA hos en handlende uden for USA, kan din bank opkræve et gebyr hos dig for grænseoverskridende eller internationale transaktioner. Derudover kan reservation af internationale rejser anses for at være en international transaktion af din bank eller dit kortselskab, eftersom vi muligvis sender dine kortoplysninger videre til en international rejseleverandør til opkrævning. Derudover pålægger nogle banker og kreditkortselskaber gebyrer for valutaomregning. Hvis du f.eks. foretager en reservation i en anden valuta end valutaen for dit kreditkort, kan dit kreditkortselskab omregne reservationsbeløbet til valutaen for dit kreditkort og opkræve et omregningsgebyr hos dig. Vekselkursen og gebyret for udenlandske transaktioner bestemmes udelukkende af din bank på den dag, hvor de behandler transaktionen. Hvis du har spørgsmål til disse gebyrer eller den valutakurs, der er anvendt til din reservation, skal du kontakte din bank.

tilbage til toppen

INTERNATIONALE REJSER

Du har ansvaret for at sikre, at du opfylder udenlandske krav til indrejse, og at dine rejsedokumenter, såsom pas og visa (transit-, erhvervs- eller turistvisum eller andet) er i orden, og at alle andre udenlandske krav til indrejse overholdes. Egencia har ingen særlig viden om udenlandske indrejsekrav eller rejsedokumenter. Vi opfordrer kunderne til at gennemgå rejseforbud, advarsler, meddelelser og vejledninger udstedt af de relevante regeringer, før kunderne reserverer rejser til internationale destinationer.

Pas og visum: Du skal rådføre dig hos den relevante ambassade eller det relevante konsulat vedrørende disse oplysninger. Kravene kan ændres, og du skal tjekke for opdaterede oplysninger, før du reserverer og rejser. Vi påtager os intet ansvar, hvis du nægtes adgang til et fly eller et land, på grund af at du ikke har det eller de korrekte og tilstrækkelige pas, visa eller andre rejsedokumenter, der kræves af et flyselskab, en myndighed eller et land, herunder lande, som du eventuelt blot rejser igennem. Det omfatter alle stop, som flyet foretager, selvom du ikke forlader flyet eller lufthavnen.

Sundhed: Anbefalede rejsevaccinationer kan ændre sig, og du bør søge råd hos din læge om aktuelle anbefalinger, før du rejser. Det er dit ansvar at bekræfte, at du overholder alle sundhedskrav til indrejse, får de anbefalede vaccinationer, tager al den anbefalede medicin og følger al lægelig rådgivning i forbindelse med din rejse.

IInsektbekæmpelse: Selvom det ikke er sædvanligt, forbeholder de fleste lande sig ret til at foretage insektbekæmpelse i fly, hvis man mener, at der er en trussel mod den offentlige sundhed, landbruget eller miljøet. WHO (Verdenssundhedsorganisationen) og ICAO (den internationale organisation for civil luftfart) har godkendt følgende procedurer for insektbekæmpelse: (1) sprøjtning af flykabinen med et insektmiddel på dåse, mens passagererne er ombord, eller (2) behandling af flyets indre overflader med et residualt insektmiddel, mens passagererne ikke er ombord. Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du gå til: https://www.transportation.gov/airconsumer/spray 

VED AT TILBYDE RESERVATIONER TIL REJSEPRODUKTER, ISÆR INTERNATIONALE DESTINATIONER, ERKLÆRER ELLER GARANTERER EGENCIA IKKE, AT REJSER TIL DISSE OMRÅDER ER TILRÅDELIGE ELLER UDEN RISIKO, OG HAR IKKE ANSVAR FOR SKADE ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF REJSER TIL DISSE DESTINATIONER.

tilbage til toppen

ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysninger, software, produkter og tjenester, der er offentliggjort på denne hjemmeside, kan være behæftet med unøjagtigheder eller fejl, herunder prisfejl. Egencia garanterer især ikke nøjagtigheden af – og fralægger sig alt ansvar for eventuelle fejl eller øvrige unøjagtigheder i forbindelse med – oplysningerne og beskrivelsen af hotel-, fly-, krydstogt- og bilprodukter og andre rejseprodukter, der vises på hjemmesiden (herunder, men ikke begrænset til, priser, billeder, lister over hotellets faciliteter, generelle produktbeskrivelser osv.). Desuden forbeholder Egencia sig udtrykkeligt retten til at ændre eventuelle prisfejl på vores hjemmeside og/eller afventende reservationer foretaget til en forkert pris. I sådanne tilfælde vil vi give dig mulighed for at beholde din reservation med den korrekte pris, hvor muligt. Hvis ikke det er muligt, vil vi afbestille din reservation uden afbestillingsgebyrer.

Hotelbedømmelser, der vises på hjemmesiden, er kun ment som en overordnet vejledning, og Egencia og Egencias samarbejdspartnere garanterer ikke nøjagtigheden af bedømmelserne. Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og deres respektive leverandører giver ingen garantier om tilgængeligheden af særlige produkter eller tjenester. Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og deres respektive leverandører kan til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer af hjemmesiden.

Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og deres respektive leverandører afgiver ingen erklæringer om egnetheden af oplysningerne, softwaren, produkterne og tjenesterne på denne hjemmeside til noget formål, og medtagelse af eller tilbud på produkter eller tjenester på hjemmesiden udgør ikke en godkendelse eller anbefaling af disse produkter eller tjenester fra Egencia-selskabernes eller Egencias samarbejdspartnernes side. Alle disse oplysninger, produkter og tjenester og al denne software leveres “som de er og forefindes” uden garanti af nogen art. Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og deres respektive leverandører fralægger sig alle garantier og betingelser om, at hjemmesiden, dens servere eller e-mails sendt fra Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og/eller deres respektive leverandører er uden virus eller ikke andre skadelige elementer. Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og deres respektive leverandører fralægger sig herved alle garantier og betingelser angående disse oplysninger, produkter og tjenester og denne software, herunder alle underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til en speciel reaktion, adkomst og ikke-krænkelse.

Flyselskaber, hoteller og andre leverandører, der leverer rejser eller andre tjenester på denne hjemmeside, er uafhængige kontrahenter og ikke rejsekonsulenter for eller medarbejdere hos Egencia-selskaberne eller Egencias samarbejdspartnere. Egencia-selskaberne og Egencias samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for disse leverandørers handlinger, fejl, undladelser, erklæringer, garantier, misligholdelse eller uagtsomhed eller for eventuelle personskader, dødsfald, tingskade eller andre skader eller udgifter, der er et resultat deraf. Egencia-selskaberne og Egencias samarbejdspartnere har intet ansvar og foretager ingen refusion i tilfælde af forsinkelse, aflysning, overbooking, strejke, force majeure eller andre årsager, der ligger uden for Egencias direkte kontrol, og Egencia har intet ansvar for eventuelle yderligere udgifter, undladelser, forsinkelser, omdirigering eller handlinger fra en stats eller myndigheds side.

Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og/eller deres respektive leverandører er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader, der er en følge af eller på nogen måde forbundet med din adgang til eller visning eller brug af denne hjemmeside eller forsinkelse af eller manglende evne til tilgåelse, visning eller brug af denne hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, din tillid til meninger, der fremgår af denne hjemmeside, enhver computervirus, oplysning, software og tjeneste hentet eller tilgået via denne hjemmeside og ethvert produkt eller linket hjemmeside hentet eller tilgået via denne hjemmeside), uanset om det er bygget på en teori om uagtsomhed, kontrakter, erstatningsret uden for kontrakt, objektivt ansvar eller love om forbrugerbeskyttelse, eller om det er på anden måde, og selv hvis Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og/eller deres respektive leverandører er blevet orienteret om muligheden for disse skadeserstatninger.

Selv om Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere eller deres respektive leverandører findes ansvarlige for tab eller skade, der er en følge af eller på nogen måde forbundet med en af de ovenfor beskrevne hændelser, til trods for ovenstående begrænsning, vil Egencia-selskabernes, Egencias samarbejdspartneres og/eller deres respektive leverandørers ansvar under ingen omstændigheder samlet overstige det største beløb blandt (a) de transaktionsgebyrer, du har betalt til Egencia i forbindelse med denne eller disse transaktioner på hjemmesiden, eller (b) et hundrede USD eller et tilsvarende beløb i lokal valuta.

Ansvarsbegrænsningen afspejler risikoens fordeling mellem parterne. De begrænsninger, der er angivet i dette afsnit, vil fortsat være gældende, selv hvis et begrænset retsmiddel, som er anført i disse brugsvilkår, måtte vise sig utilstrækkeligt i forhold til dets væsentlige formål. Ansvarsbegrænsningerne, der fremgår af nærværende brugsvilkår, er til fordel for Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere, og/eller deres respektive leverandører.

tilbage til toppen

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og/eller deres respektive leverandører og deres ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og repræsentanter for alle krav, søgsmålsgrunde, krav, erstatninger, tab, skadeserstatninger, bøder, straffe eller andre udgifter eller omkostninger af nogen slags, herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer fremsat af tredjemand som følge af:

 1. din misligholdelse af brugsvilkårene eller de dokumenter, der henvises til heri
 2. din overtrædelse af nogen lov eller tredjeparts rettigheder eller
 3. din brug af denne hjemmeside.

tilbage til toppen

LINKS TIL TREDJEPARTERS HJEMMESIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til hjemmesider, der drives af andre parter end Egencia-selskaberne og Egencias samarbejdspartnere. Disse links er kun vejledende. Vi har ingen kontrol over disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres indhold, behandling af personlige oplysninger eller andre praksisser. Endvidere skal du selv tage alle passende forholdsregler for at forhindre, at et link, du vælger, eller software, du downloader (fra denne hjemmeside eller fra andre hjemmesider) indeholder virus, orme, trojanske heste, fejl eller andet skadeligt indhold. Vores medtagelse af links til disse hjemmesider betyder ikke, at vi anbefaler materialet på disse hjemmesider eller har en forbindelse til dem, der driver disse hjemmesider.

tilbage til toppen

TILGÆNGELIG SOFTWARE PÅ DENNE HJEMMESIDE

Al software, der gøres tilgængelig til downloadning fra denne hjemmeside (“software”) eller via din mobile appstore, herunder Egencias mobilapp (“mobilappen”) er copyrightbeskyttet arbejde tilhørende Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og/eller vores respektive leverandører. Din brug af denne software er underlagt vilkårene i en eventuel slutbrugerlicensaftale, der følger med eller er inkluderet i softwaren (“licensaftale”). Du må ikke installere eller bruge Software, hvortil der medfølger eller er inkluderet en Licensaftale, medmindre du først accepterer vilkårene i Licensaftalen. For al software, der er tilgængelig til at downloade på denne hjemmeside, og som ikke ledsages af en licensaftale, giver vi hermed dig, brugeren, en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens til at downloade, installere og bruge softwaren og/eller mobilappen til visning og øvrig brug af hjemmesiden og/eller adgang til indholdet og oplysninger, der findes i mobilappen (herunder, men ikke begrænset til, priser for og tilgængelighed af rejsetjenester) i overensstemmelse med nærværende vilkår for brug og ikke til andre formål.

Bemærk venligst, at al software, herunder, men ikke begrænset til, al HTML-kode og alle ActiveX-objekter, der indgår i hjemmesiden, ejes af Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og/eller vores respektive leverandører og er beskyttet af ophavsretslovgivning og internationale traktatbestemmelser. Al reproduktion eller videredistribution af Softwaren er udtrykkeligt forbudt og kan resultere i alvorlige civil- og strafferetlige sanktioner. De, som foretager overtrædelsen, vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING TIL YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION IKKE TILLADT. SOFTWAREN INDEBÆRER KUN EN EVENTUEL GARANTI I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN.

Din mobilenhed skal være forbundet med internettet, for at mobilappen fungerer korrekt. Du har ansvaret for at træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at din enhed har internetforbindelse, og du er ansvarlig for alle de beløb, som din tjenesteudbyder måtte opkræve fra dig som følge af, at mobilappen sender og modtager data (herunder, men ikke begrænset til, gebyrer for dataroaming). Som yderligere beskrevet i vores fortrolighedspolitik sender mobilappen automatisk en lille mængde data som led i dens normale drift, herunder hvordan du anvender mobilappen, hvilket indhold du tilgår, og tekniske fejl eller problemer, som appen kan komme ud for, når den bruges. Ved at bruge mobilappen anerkender du, accepterer du og giver du samtykke til den automatiske indsamling af disse oplysninger.

tilbage til toppen

VALUTAOMREGNER

Hvis der er en valutaomregner på hjemmesiden, gælder følgende vilkår og betingelser: Valutakurser er baseret på forskellige offentligt tilgængelige kilder og bør kun anvendes som retningsgivende. Nøjagtigheden af kurserne kontrolleres ikke, og faktiske vekselkurser kan være anderledes. Valutakurser opdateres ikke dagligt. Kontroller datoen på valutaomregneren for at se, hvornår den sidst er opdateret. Oplysninger i denne app opfattes som præcise, men Egencia-selskaberne, Egencias samarbejdspartnere og/eller vores respektive leverandører giver dog ikke nogen garanti herfor.

Ved brug af oplysningerne til et økonomisk formål anbefaler vi, at du kontakter en kvalificeret ekspert, der kan bekræfte, at valutakurserne er nøjagtige. Vi giver ikke lov til at anvende disse oplysninger til andet end din personlige brug, og du forbydes udtrykkeligt at videresælge, redistribuere og bruge oplysningerne til erhvervsmæssige formål.

tilbage til toppen

MEDDELELSER OM COPYRIGHT OG VAREMÆRKER

Alt indhold på denne hjemmeside er © 2023 Egencia LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Egencia, Dataminder og Egencia Bird-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Egencia-selskaberne i USA og/eller andre lande. Andre logoer og produkt- og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Egencia er ikke ansvarlig for indhold på hjemmesider, der drives af andre parter end Egencia.

Hvis du har kendskab til en krænkelse af vores varemærke, så giv os venligst besked.

tilbage til toppen

OPSIGELSE AF EN KONTO:

I overensstemmelse med DMCA (Digital Millennium Copyright Act) og anden gældende lovgivning har Egencia vedtaget en politik om opsigelse af abonnenter eller kontoindehavere, som anses for at være gentagne krænkere. Dette gælder under relevante omstændigheder og i henhold til Egencias eget skøn. Egencia kan også efter eget skøn begrænse adgangen til hjemmesiden og/eller opsige en brugers konti, hvis de krænker andres immaterielle rettigheder, uanset om der er tale om en gentagen krænkelse eller ej. Hvis du mener, at en kontoindehaver eller abonnent har krænket rettigheder flere gange, skal du i din meddelelse give os tilstrækkelige oplysninger til at kontrollere, om kontoindehaveren eller abonnenten har krænket rettigheder flere gange.

tilbage til toppen

MEDDELELSE OM MATERIALE, DER KRÆNKER OPHAVSRET

Hvis du mener, i god tro, at noget af vores materiale krænker din ophavsret, kan du (eller din agent) sende os en skriftlig meddelelse, der inkluderer følgende oplysninger. Bemærk, at vi ikke behandler din klage, hvis den ikke er korrekt udfyldt, eller hvis den ikke er komplet. Eventuelle usande oplysninger i din meddelelse om, hvorvidt indholdet eller aktiviteten overtræder ophavsretten, kan medføre et erstatningsansvar for dig.

 1. Tydelig identifikation af det, der er beskyttet af ophavsretten, og som efter din opfattelse er krænket.
 2. Tydelig identifikation af det materiale på hjemmesiden, som, du mener, er krænkende, såsom et link til det krænkende materiale
 3. Din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer
 4. En erklæring om, at du er “i god tro, om at materialet, som efter sigende krænker ophavsretten, ikke er godkendt af ophavsrettens indehaver, vedkommendes agent eller lovgivningen”
 5. En erklæring om, at “oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og at den klagende part under strafansvar er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, som påstås krænket”
 6. En underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive rettighed, som efter sigende bliver krænket.

Du kan sende din meddelelse til nedenstående adresse.

Vi gennemgår og tager os af alle meddelelser, der overholder ovenstående krav. Hvis vi fjerner eller deaktiverer adgang som reaktion på en sådan meddelelse, kan vi underrette ejeren eller administratoren af den påvirkede hjemmeside eller det påvirkede indhold, således at vedkommende kan fremkomme med en svarmeddelelse.

Vi foreslår, at du søger juridisk rådgivning, før du indgiver en meddelelse. Eventuelle usande oplysninger i din meddelelse om, hvorvidt indholdet eller aktiviteten er krænkende, kan medføre et erstatningsansvar for dig (herunder omkostninger og advokathonorar).

tilbage til toppen

MODKRAV:

Hvis materiale, du har skrevet, er blevet fjernet, kan du indgive et modkrav pr. fax eller almindelig post, som indeholder de punkter, der er angivet nedenfor. Det tilrådes, at du rådfører dig med en advokat, inden du indgiver dit modkrav. Medtag venligst følgende oplysninger:

 1. Identifikation af det specifikke indhold, der er blevet fjernet eller deaktiveret, samt det sted på Egencias hjemmeside, hvor indholdet figurerede. Oplys venligst URL-adressen, hvis det er muligt.
 2. Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
 3. En samtykkeerklæring til den føderale distriktsretskreds, hvor du har bopælsadresse, eller, hvis du har adresse uden for USA, til en anden retskreds, i hvilken Egencia også er beliggende, og at du accepterer forkyndelsen af stævningen fra den part, som har indberettet dit indhold, eller den pågældende parts agent.
 4. Følgende erklæring: “Jeg sværger under edsansvar, at jeg har handlet i god tro og mener, at det ovenfor angivne indhold er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller en fejlidentificering.”
 5. Din underskrift

Send den skriftlige meddelelse til nedenstående adresse.

tilbage til toppen

MEDDELELSER OM PATENT

Et eller flere patenter, der ejes af Egencia-selskaberne, kan gælde for denne hjemmeside og for de funktioner og tjenester, der er tilgængelige via hjemmesiden. Dele af hjemmesiden drives under licens for et eller flere patenter. Andre patentanmeldelser.

tilbage til toppen

VILKÅR FOR KORT

Din brug af kort, som er tilgængelige på denne hjemmeside, reguleres af Microsofts vilkår for brug og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og Googles vilkår for brug og Googles privatlivspolitik. Microsoft og Google forbeholder sig retten til at ændre deres vilkår for brug og henholdsvis erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivspolitik til enhver tid efter eget skøn.

tilbage til toppen

GENERELT

Denne hjemmeside drives af en fransk enhed, og nærværende aftale reguleres af lovene i England. Du accepterer hermed, at enhver tvist, der er en følge af eller har relation til brugen af denne hjemmeside, har værneting ved domstolene i London, Storbritannien. Brug af hjemmesiden er ikke godkendt i jurisdiktioner, som ikke håndhæver alle bestemmelser i denne aftale, samt uden begrænsning dette afsnit.

Du accepterer, at der ikke er findes noget joint venture eller partnerskabs- eller ansættelsesforhold mellem dig og Egencia-selskaberne som følge af nærværende vilkår for brug eller din brug af hjemmesiden.

Vores opfyldelse af denne aftale er underlagt gældende lov og retsskridt, og intet, som indgår i nærværende vilkår for brug, begrænser vores ret til at opfylde anmodninger eller krav om håndhævelse af gældende lov, anmodninger eller krav fra myndighederne eller retlige anmodninger eller krav vedrørende din brug af hjemmesiden eller oplysninger, der gives til eller indsamles af os, hvad angår denne brug. I det af gældende lov tilladte omfang accepterer du, at du vil fremlægge ethvert krav eller anlægge enhver sag, der er en følge af eller har forbindelse med din adgang til eller brug af hjemmesiden, inden for to (2) år fra den dato, hvor grunden til dette krav eller søgsmålsgrunden opstod eller indtraf. Ellers vil kravet eller søgsmålet fortabes uigenkaldeligt.

Hvis en del af denne aftale viser sig at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, vil gyldigheden, lovligheden og retskraften af de resterende bestemmelser ikke på nogen måde blive påvirket eller svækket.

Aftalen (og øvrige vilkår og betingelser, der nævnes i den) udgør hele aftalen mellem dig og Egencia, for så vidt angår hjemmesiden, vores tjenester og dine forretninger med og relationer til os, og den erstatter tidligere eller samtidige kommunikationer og tilbud, uanset om disse er elektroniske, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os, hvad angår hjemmesiden (bortset fra aftalen mellem din virksomhed og Egencia). En trykt version af nærværende aftale og enhver meddelelse, som er givet i elektronisk form, er egnet til påkendelse i et søgsmål ved domstolene eller administrativ sager i samme omfang og i henhold til de samme betingelser som andre forretningsmæssige dokumenter og fortegnelser, der oprindeligt er oprettet og vedligeholdt i trykt form.

Det er ikke meningen, at fiktive navne på firmaer, produkter, personer, karakterer og/eller data, der nævnes på hjemmesiden, skal repræsentere eksisterende personer, virksomheder, produkter eller begivenheder.

Rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, forbeholdes.

tilbage til toppen

HJÆLP MED TJENESTEN

For at få hurtigt svar på dine spørgsmål samt kontaktoplysninger kan du besøge Egencias ressourcecenter. Eller du kan skrive til os på:

Egencia Denmark A/S
Att.: Juridisk afdeling 
Meldahlsgade 5, 3. sal
1613 København V
Danmark

©2023 Egencia LLC. Alle rettigheder forbeholdes.