Skip to main content

Fremskridt indenfor indkøbsteknologi og erhvervsrejser

Fremskridt indenfor indkøbsteknologi og erhvervsrejser

5 min
Posted: 15 September 2020
18EG602-ImageProcurement_Images_Phase01_071118_51.jpg

Digital transformation påvirker mere end blot jeres kommunikation med kunderne. Den digitale transformation kan og bør også påvirke den interne drift af jeres virksomhed. Fremskridt indenfor indkøbsteknologi kan for eksempel give indkøbs- og økonomichefer mulighed for at skabe positiv forandring og øget indtjening. I denne sammenhæng er det oplagt at tage et kig på jeres erhvervsrejser.

Den interne effekt af en indkøbsteknologi i udvikling

Med en digital transformation af virksomheden kan I anvende avanceret teknologi til at udvikle stærke og varige kunderelationer. Det er selvfølgelig fantastisk, men det er kun en del af historien. Datadrevne platforme, API-baseret integration og mobile enheder baner også vejen for nye kundeoplevelser, da de giver mulighed for nytænkning indenfor forretningsprocesser og kultur på arbejdspladsen. Omkostningsreduktion er en af de største fordele ved nye indkøbsteknologier. I kan fremme jeres indkøbsprocesser, introducere nye leverandører hurtigere og tage bedre beslutninger baseret på de nyeste data. Og det er ikke det eneste – teknologien gør det også muligt at tilpasse jeres indkøb med de forretningsmæssige initiativer i jeres virksomhed.

Nye roller for indkøbs- og økonomichefer

Indkøbs- og økonomichefer har hidtil haft ledende stillinger med fokus på at forhandle priser og afstemme budgetter. Det er ikke længere tilfældet. Disse jobbeskrivelser har udviklet sig til at spille en mere væsentlig rolle i udformningen af virksomhedens strategi i forhold til at øge omsætning, indtjening og effektivitet. En undersøgelse udført af Deloitte afslørede, at mere end 70% af de adspurgte økonomichefer mener, at mulighed for at være med i beslutningsprocessen er deres største målsætning for hele året. Indkøbs- og økonomichefer har dog også stadig ansvaret for at administrere virksomhedens omkostninger.

Erhvervsrejser øger indtjeningen gennem teknologi

Ved at tilpasse indkøb til en digital strategi er det muligt at opnå store resultater indenfor erhvervsrejser. I dag har indkøbs- og økonomichefer mulighed for at bruge erhvervsrejser til at øge indtjeningen ved hjælp af teknologi, som kan samle og optimere de eksisterende processer. Det er fremtiden indenfor erhvervsrejser. Et samarbejde med et erhvervsrejsebureau er afgørende for at opnå succes. Takket være erhvervsrejsebureauets teknologiplatform kan en virksomhed droppe dyr og ineffektiv manuel rejseadministration og undgå medarbejdere, der reserverer deres egne rejser uden om reglerne. Et samarbejde med et erhvervsrejsebureau kan også hjælpe med at tiltrække nye talenter til virksomheden – undersøgelsen fra Deloitte viser, at dette er en anden udfordring for økonomi- og indkøbschefer, der ønsker at forandre erhvervsrejser. 60% af indkøbschefer mener ikke, at deres nuværende teams har kompetence til at udføre deres indkøbsstrategi. I stedet kan det betale sig at hente hjælp hos en effektiv og innovativ samarbejdspartner, som kan styrke og udfordre erhvervsrejseafdelingen til at opnå deres mål.

Vigtigheden af data

Et erhvervsrejsebureau og den tilhørende platform til rejseindkøb bidrager også med rejsedata til rejseansvarlige, økonomi- og indkøbschefer. Platformens datarapportering er afgørende for at udføre en intern digital transformation af virksomhedens erhvervsrejser. En platform med mulighed fordatavisualisering og analyse kan nemlig udgøre et effektivt og strategisk værktøj i jeres virksomhed. Datavisualisering og analyse giver rejseansvarlige og rejseindkøbere et overblik over de samlede rejseomkostninger samt overholdelse af rejsepolitikken og foretrukne reservationskanaler. Platformen kan også give et indblik i tabte besparelser, perioder med tidlig bestilling og online andel. Data giver desuden bedre mulighed for relevant kommunikation med leverandører og interne interessenter. Rejsedata kan for eksempel give økonomichefen oplysninger om, hvordan rejseudgifterne kan bidrage til en højere indtjening.

Fordel: større overholdelse af rejsepolitikken

Overholdelse af rejsepolitikken sparer penge og bidrager til højere tilfredshed blandt de rejsende, hvilket er en vigtig faktor i virksomhedens resultater. Et erhvervsrejsebureau og den tilhørende platform kan hjælpe virksomheder med at sikre og måle overholdelse af rejsepolitikker for flyrejser. Især politikker for tidlig bestilling af flyrejser kan være med at opnå betydelige besparelser. Overholdelse af hotelpolitikker er et andet vigtigt område, hvor det er muligt at opnå besparelser. Ifølge den fjerde udgave af Egencias undersøgelse af erhvervsrejser og teknologi har mere end 60% af virksomheder en rejsepolitik. Over halvdelen af de adspurgte erhvervsrejsende får dog stadig lov til at reservere rejser via den metode, de selv foretrækker, og hele 46% har gjort dette ved hotelreservationer. Erhvervsrejsende reserverer uden for rejsepolitikken, fordi de enten ikke kunne finde et hotel, der lå tæt nok på deres destination (37%), eller de fandt et hotel til en bedre pris eller inden for deres dagspris (37%). Hos et erhvervsrejsebureau får I adgang til ressourcer, der kan hjælpe jeres virksomhed med bedre at forstå adfærden hos de medarbejdere, der reserverer uden for rejsepolitikken. En platform til administration af rejser giver medarbejderne mulighed for at reservere hoteller, der overholder virksomhedens rejsepolitik og budget. Det er et oplagt tidspunkt at indgå et samarbejde på, da fagbladet Hotel Business forudsiger en stigning på 3,7% i hotelpriser på globalt plan i 2019.

Fordel: færre skjulte omkostninger

Rejseindkøbere bruger i gennemsnit 40 timer om måneden på at afstemme rejseudgifter og betalingsoplysninger. Et erhvervsrejsebureau automatiserer indkøb og regnskabsføring, hvilket reducerer disse tidskrævende og manuelle opgaver. Når medarbejderne ikke skal tænke på afstemning af udgifter og betaling, har de mere tid til deres reelle arbejde, der handler om at udføre virksomhedens strategiske forretningsplaner. Fremskridt indenfor indkøbsteknologi og dataanalyse kan få en markant positiv indflydelse på jeres erhvervsrejser. Økonomi- og indkøbschefer har mulighed for at udvide deres stillingsbeskrivelser og anvende rejser som drivkraft for virksomhedens interne digitale transformation. En øget overholdelse af rejsepolitikken og en reducering af tidskrævende manuelle arbejdsopgaver er potentielle resultater, som baner vejen for fremtiden indenfor erhvervsrejser. I store træk er de nye erhvervsrejseplatforme på linje med forretningsstrategier, som skaber øget indtjening og omkostningsreduktion. For at få mere at vide om Egencia og fremtiden indenfor indkøb og rejser kan du downloade vores whitepaper her.  

Var denne side nyttig?
0

På udkig efter bedre erhvervsrejseløsninger? Kontakt vores team.