Skip to main content

Bæredygtige Erhvervsrejsetendenser Og CO2-rapportering

Grønne erhvervsrejsetendenser og ny CO2-dataplatform

4 min
Posted: 15 September 2020
carbon-footprint-business-travel-reporting.jpg

Af Caleb MacIlvaine, Senior Product Marketing Manager

At erhvervsrejsekunder går op i bæredygtighed er en ny tendens på tværs af branchen. Rejseansvarlige indtager i stigende grad en lederrolle i deres virksomheder og vælger klimavenlige rejsepolitikker og leverandører ud fra et bæredygtigt perspektiv.  Vi arbejder på at give vores kunder de rette ressourcer til at spore og forstå deres CO2-aftryk, og derfor har vi oprettet en ny dataplatform til at visualisere virksomheders CO2-udledning fra flyrejser og hotelophold i Egencia Analytics Studio.

Rejseansvarlige kan nu oprette multidimensionelle oversigter over udledningen af drivhusgasser i forbindelse med virksomhedens rejser. Disse visuelle rapporter giver rejseansvarlige et indblik, som gør dem i stand til at understøtte virksomhedens og medarbejdernes miljømål. Selvom visualiseringen af komplekse data kan se enkelt ud, foregår der meget bag kulisserne.

Måling af CO2-aftryk

CO2-aftrykket er en måling af den CO2-udledning, som skyldes afbrændingen af fossile brændstoffer og lignende processer såsom fremstilling af plastik. Rejseansvarlige kan oprette rapporter over den samlede CO2-udledning for en bestemt flyrejse eller for hele virksomheden. De kan visualisere disse data for bestemte rejsende, rejsegrupper, samlede billetomkostninger, antal kilometer og rejsesegment eller hente rapporter, der sammenligner CO2-aftrykket for forskellige hoteller. Disse data kan understøtte virksomhedens miljøvenlige initiativer eller hjælpe med at overholde lokal lovgivning.

CO2 Hotel Business Travel

Figur 1 viser dataplatformen til beregning af CO2-udledning for hotelophold, som vist i Analytics Studio, der er rapporteringsværktøjet på vores platform.

Sådan beregner Egencia CO2-aftryk for hoteller

Hvordan kan vi beregne jeres virksomheds CO2-udledning for flyrejser og hoteller?Vi tager udgangspunkt i en formel, der er udviklet af Storbritanniens miljø-, fødevare og landbrugsministerium (DEFRA), og ganger rejseafstand og hotelovernatninger med koefficienter, der er udviklet af DEFRA.

Hvorfor bruger vi DEFRA?Myndigheder anser målinger fra DEFRA og tilknyttede virksomheder som standarden til at beregne CO2-udledningen i forbindelse med rejser. Hvis du kører én kilometer alene i en lille passagerbil, svarer hver kilometer til 0,1276 kg CO2. En køretur på tusind kilometer svarer altså til at sende 127 kg CO2 ud i atmosfæren. Nummeret er højere for en større bil, lavere hvis der er flere passagerer og så videre.Flyrejser beregnes på samme måde. Det er lidt mere kompliceret at beregne CO2-udledningen for hotelophold. Der er ingen motor, som kører med en kendt forbrændingshastighed.

Et hotelophold involverer en række aktiviteter, som hver især udleder drivhusgasser. Det omfatter blandt andet opvarmning eller nedkøling af hotelværelset, transport med elevatoren, varmt vand på badeværelset eller spisning på hotellets restaurant, der bruger elektricitet eller naturgas til at tilberede maden. Jo større hotelværelset er, jo mere CO2 udledes der.

Derfor betyder CO2-udledningen noget

Virksomheder i EU skal indsende rapporter over deres CO2-udledning som følge af erhvervsrejser. Dette krav er en del af betalingen af grønne skatter og overholdelse af EU-lovgivning, som har til formål at reducere CO2-udledningen. EU's overordnede mål ifølge Parisaftalen er, at europæiske virksomheder skal reducere deres CO2-udledning med 43% inden 2030. Det er et led i EU's emissionshandelssystem (EU ETS), der har som mål at hjælpe EU-medlemslande med at reducere deres CO2-aftryk på en omkostningsbevidst måde, og Analytics Studio forsyner virksomhederne med de nødvendige data til deres rapporter.

Analytics Studio giver rejseansvarlige mulighed for at udvikle rejseløsninger, der understøtter erhvervsrejser med lavere CO2-udledning. Platformen kan også hjælpe rejseansvarlige med at måle og visualisere CO2-udledning for at introducere nye tiltag i form af miljøvenlige rejseløsninger- og politikker for flyrejser og hotelophold.Rapporterne kan for eksempel fremhæve de mest populære flyruter og CO2-udledning efter afstand og kabineklasse. Rejseansvarlige kan også identificere virksomhedens største CO2-udledere. De kan desuden implementere valgmuligheder i rejseløsningen, som kan hjælpe medarbejderne med at vælge rejser, der har et mindre CO2-aftryk. Analytics Studio giver rejseansvarlige de nødvendige oplysninger til at træffe disse beslutninger.

CO2 Air Top 10 Business Travel

Figur 2 viser de 10 største kilder til CO2-udledning i forbindelse med flyrejser, efter afdeling, rejsende og rute.

Denne viden er afgørende for at kunne udvikle miljøvenlige rejseløsninger på en kreativ og forretningsorienteret måde. Beslutninger baseret på bæredygtige rejseprincipper. For at omsætte miljøvenlige principper til handling er det nødvendigt med korrekte data. Det er ikke effektivt at reducere CO2-udledningen ved at kræve, at medarbejderne flyver mindre. Én flyrejse kan generere mere CO2 end 10 andre flyrejser tilsammen. Med de rette data i et format, der giver mening, kan ledelsen tilgå rejser og bæredygtighed på en måde, der er relevant for virksomhedens unikke situation og strategi. Vi er glade for at kunne gøre dataplatformen tilgængelig for flyrejser og hotelophold, men det er kun begyndelsen på vores arbejde for at hjælpe vores kunder med at udvikle bæredygtige strategier.

Var denne side nyttig?
0

Vil I gerne vide mere om, hvordan Egencia Analytics Studio kan hjælpe jer med at beregne CO2-aftrykket af jeres rejser? Kontakt os i dag.