Skip to main content

Fordelene Ved En Stærk Erhvervsrejsekultur

Værdien af en stærk erhvervsrejsekultur

7 min
Posted: 15 September 2020
Business-traveler-addressing-clients.jpg

En ny rapport fra Harvard Business Review Analytic Services i samarbejde med Egencia® viser, at en enkel, veladministreret erhvervsrejseløsning, der er tilpasset virksomhedens strategi, kan give en mærkbar konkurrencefordel.

I rapporten siger 58% af erhvervslederne, at det at have en stærk rejsekultur har stor betydning for virksomhedens resultater. Vi går i dybden med dette og andre vigtige resultater fra rapporten for at give større indsigt i, hvordan virksomheder kan forvandle en stærk rejsekultur til et positivt og målbart forretningsresultat.

Et kort overblik over undersøgelsen

Harvard Business Review Analytic Services ser i samarbejde med Egencia nærmere på betydningen af en stærk rejsekultur og dens indflydelse på forretningsresultaterne i rapporten Rejsekultur: En konkurrencefordel på et globalt marked. Rapporten er baseret på en spørgeundersøgelse blandt 587 erhvervsledere og læsere af Harvard Business Review i flere forskellige regioner og brancher. Lidt over halvdelen af de adspurgte er fra Nordamerika. En fjerdedel er fra Europa, og resten er fra Asien og Stillehavsområdet, Latinamerika og Mellemøsten.

Overordnet afslører undersøgelsen flere interessante ting. I løbet af det seneste år har virksomheder med en stærk rejsekultur oplevet en dobbelt så stor forbedringsprocent, hvad angår kundeloyalitet og kundefastholdelse sammenlignet med virksomheder med en svag rejsekultur. Virksomheder med en stærk rejsekultur har desuden vist sig at have en højere indtjening.

Hvad er en stærk rejsekultur?

Rapporten definerer en virksomhed med en stærk rejsekultur, som en, hvor ledelsen og virksomhedens arbejdsgange anser erhvervsrejser som en form for strategisk investering. En stærk rejsekultur opfatter erhvervsrejser som noget, der skaber værdi snarere end at være en udgift.

Ifølge de deltagende erhvervsledere omfatter en stærk rejsekultur, at der foretages fordelagtige investeringer i erhvervsrejser (72%), og at ledelsen godkender og støtter op om rejserne (61%). En stærk rejsekultur omfatter sædvanligvis også, at der stilles effektive og brugervenlige erhvervsrejseværktøjer og teknologi til rådighed (61%). Fleksible rejsepolitikker er en del af hele rejsekulturen, eksempelvis at det er muligt at rejse når som helst til en hvilken som helst destination, hvis der er en altafgørende forretningsårsag til det (57%).

Rejsekultur og forretningsresultater

I rapporten siger 58% af erhvervslederne, at det at have en stærk rejsekultur har stor betydning for virksomhedens resultater.  En stærk rejsekultur kan give solide fordele til en virksomhed både internt og eksternt, og 67% af de adspurgte fremhæver, at øget samarbejde er en intern fordel, der netop skyldes en stærk rejsekultur. 55% af de adspurgte mener, at en stærk rejsekultur medfører en bedre ledelse af geografisk spredte teams, og 40% mener, at det er med til at skabe en ensartet virksomhedskultur verden over.

En stærk rejsekultur giver også medarbejderne mulighed for at samarbejde ansigt til ansigt, uanset hvor de befinder sig. Det kan overordnet set hjælpe med at skabe bedre forretningsresultater. Red Hat, der driver forretning i 40 lande, matcher disse udtalelser. Mary Jo Croft, som er Senior Global Travel Manager hos Red Hat, udtaler i rapporten: "Erhvervsrejser er nøglen til vores åbne kultur. Det er vigtigt for vores forretningspartnere at kunne mødes ansigt til ansigt med kunder, åbne miljøer og hinanden".

En god indsigt i forbindelsen mellem forretningsresultater, internt samarbejde, ledelse af geografisk spredte teams og global kultur er af stor betydning for at forbedre resultaterne. Det kan i starten være en udfordring for jeres virksomhed, men det er det hele værd.

Eksempelvis er det vigtigt at vurdere, hvorvidt jeres mest profitable konti har brug for øget rejseaktivitet for at understøtte deres vækst. Derefter kan I prioritere specifikke rejser og aktivt implementere resultaterne i jeres rejsepolitik. En platform til administration af rejser kan iværksætte disse rejsepolitikker ved for eksempel at integrere godkendere af forskellige konti i jeres godkendelsesworkflow for at strømline reservations- og planlægningsprocesserne.

Større kundeloyalitet og kundefastholdelse med erhvervsrejser

Undersøgelsen viser, at 50% af de adspurgte, der arbejder i virksomheder med en stærk rejsekultur, har oplevet betydelige forbedringer inden for kundeloyalitet og kundefastholdelse.Personlig kontakt gør en reel forskel, når det kommer til pleje af eksterne relationer, og andre resultater understøtter også denne konklusion. 62% af de adspurgte siger, at en stærk rejsekultur skaber tættere relationer til vigtige kunder, mens 41% svarer, at en stærk rejsekultur medfører forbedrede kundeoplevelser.

For at sikre at jeres rejseløsning bidrager til konkret kundeloyalitet og kundefastholdelse, er det sandsynligvis nødvendigt at tilpasse jeres tilgang til rejseadministration og gentænke den måde, hvorpå I budgetterer erhvervsrejser i virksomheden. Virksomheder, der ikke har en stærk rejsekultur, har ofte holdningen, at der skal "skæres ned uanset hvad", når det kommer til rejseudgifter. Denne tilgang kan meget hurtigt føre til, at virksomheden forbyder rejseaktivitet og går glip af muligheden for at øge kundeloyalitet og kundefastholdelse. Et alternativ er at allokere midler til rejser i forbindelse med projekter og møder, der har betydning for kundeloyalitet og kundefastholdelse.

Det er kun delvist noget, der hører ind under administration af rejser. Når I lægger jeres salgs- og marketingbudget, bør I kigge på erhvervsrejser som en vigtig faktor i opnåelse af kundeloyalitet og kundefastholdelse. I denne sammenhæng kan data være en vigtig parameter. I kan udnytte fordelene ved data til at transformere rejser fra at være en udgift til en investering i kundepleje.

En rejseplatform kan levere data, der illustrerer forholdet mellem niveauet af rejser og specifikke mål for kundesucces. Jeres salgsledelse og rejseansvarlige kan sammen finde frem til den bedste måde, hvorpå I kan gøre rejser til en del af jeres planer for kundeloyalitet og kundefastholdelse.

Øget indtjening med erhvervsrejse

Eftersom næsten halvdelen af de adspurgte (47%) i virksomheder med en stærk rejsekultur har oplevet en betydelig forbedring af indtjeningen, viser undersøgelsen, at der er en stærk sammenhæng mellem rejsekultur og indtjening.

51% af de adspurgte erhvervsledere mener, at en stærk rejsekultur direkte kan oversættes til en bedre forståelse for kundernes behov, hvilket igen kan bidrage til øget indtjening. Joy Anzinger, Senior Manager of Global Travel hos Splunk, siger det således: "Vi har masser af loyale kunder, og det er af afgørende betydning, at vi kan tage ud og besøge dem og løse deres problemer". 

Samtidigt mener 55% af de adspurgte i undersøgelsen, at en stærk rejsekultur fører til et bedre samarbejde med vigtige samarbejdspartnere og leverandører. Denne type forbedret samarbejde kan direkte ses på indtjeningen i kraft af lavere udgifter til materialer og bedre servicevilkår fra leverandørernes side.

En øgning af indtjeningen gennem rejsekulturen er en proces, der prioriterer rejser til møder med potentielle kunder, nuværende kunder og leverandører. Hvis jeres virksomhed er stor, kan disse prioriteringer snildt involvere tusinder af potentielle leverandører og kunder samt eksisterende kunder. Så spørgsmålet er, hvem der skal aflægges besøg? For at besvare dette spørgsmål er I nødt til at analysere jeres data sammen med oplysninger fra medarbejderne i de forskellige funktioner. På den måde kan I opbygge en indtjeningsdrevet model for investeringsafkast til virksomhedens rejsebudget.

Med en platform til administration af rejser får I de data, I har brug for til at vurdere jeres investeringsafkast på erhvervsrejser. Med hensyn til forholdet til jeres leverandører kan I eksempelvis generere en rapport, der viser hyppigheden og omkostningerne ved besøg hos en specifik leverandør. Derefter kan I sammenligne denne rapport med beviser for opnåelse af bedre priser hos denne leverandør, hvilket giver en indikation af, hvorvidt rejsen kunne betale sig.

Platformen til administration af rejser kan yderligere øge indtjeningen ved at identificere områder, hvor der kan spares eller forhandles bedre priser i forbindelse med disse leverandørbesøg. En stærk rejsekultur betyder ikke større udgifter. Den medfører mere gennemtænkt forbrug.

Konklusion

Rapporten fra Harvard Business Review Analytic Services i samarbejde med Egencia peger på, at en stærk rejsekultur bidrager til bedre forretningsresultater og øget konkurrencedygtighed. Der hersker en stærk rejsekultur i de virksomheder, hvor ledelsen og processerne understøtter erhvervsrejser som en strategisk investering. I praksis betyder det, at der investeres i rejser, som bidrager til kundeloyalitet og kundefastholdelse, afsluttede handler, bedre leverandørforhold og en generel fokus på rejser, som understøtter fordelagtige aktiviteter.

Opnåelsen af de indtjeningsmæssige fordele, en stærk rejsekultur giver, handler om at identificere og implementere rejsepolitikker, der understøtter disse aktiviteter. Et samarbejde med en erhvervsrejseudbyder, der kan levere en omfattende platform til administration af rejser, er et afgørende element i denne proces. En sådan platform forsyner jeres virksomhed med workflows, et prisvenligt rejseudbud og databaseret rapportering, som gør det muligt at indføre principper for rejsekultur.

Er I klar til at bruge erhvervsrejser som en konkurrencemæssig fordel i jeres virksomhed? Læs rapporten for at få mere at vide.

Var denne side nyttig?
0

På udkig efter bedre erhvervsrejseløsninger? Kontakt vores team.