Skip to main content

VIDEO: Attendo – om at gøre 20.000 rejsende tilfredse og trygge og samtidigt sikre at rejsepolitikken overholdes

Posted: 08 August 2017
Topics: Blog
2017-Q3-CS-Attendo-case-study-590-330.jpg
&videoFoam=true&videoWidth=640  

Hør hvordan Niklas Nordström, Strategisk Indkøber, formår at at gøre Attendos 20.000 erhvervsrejsende tilfredse og trygge, og samtidigt sikre at virksomhedens rejsepolitik overholdes.