Skip to main content

VIDEO: Attendo – om at gøre 20.000 rejsende tilfredse og trygge og samtidigt sikre at rejsepolitikken overholdes

1 min
Posted: 08 August 2017
Topics: Blog
2017-Q3-CS-Attendo-case-study-590-330.jpg

{"preview_thumbnail":"/s3/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/amsz91g21w.jpg?itok=_-WYRiDU","video_url":"https://fast.wistia.net/embed/iframe/amsz91g21w","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]}

 

Hør hvordan Niklas Nordström, Strategisk Indkøber, formår at at gøre Attendos 20.000 erhvervsrejsende tilfredse og trygge, og samtidigt sikre at virksomhedens rejsepolitik overholdes.