Skip to main content

Tilfredse rejsende skaber stærke virksomheder

6 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blog
Position-Paper-Recycling-Blog_1competitive-game-1a-cs-dotcom-2880x1332px.jpg
"Har du haft en god tur?" Det er måske ikke det første spørgsmål fra økonomi- og indkøbschefer efter en erhvervsrejse, men det burde det være. De rejsendes tilfredshed bliver ikke altid prioriteret, men det spiller faktisk en stor indirekte rolle for en virksomheds økonomiske resultater. Erhvervsrejser kan være stressende, og en indsats for at skabe større tilfredshed blandt de rejsende kan have en positiv indflydelse på de rejsendes arbejdsmoral, holde på de eksisterende medarbejdere og være med til at tiltrække nye. Disse faktorer er afgørende for at skabe og opretholde en stærk organisation og opnå gode resultater. Løsninger, der øger de rejsendes tilfredshed, sparer penge. Udskiftning af medarbejdere er en dyr proces, som hæmmer virksomhedens strategiske udvikling.
Sammenhæng mellem mennesker og strategi
Kører en forretningsstrategi af sig selv? Nej. Der er mennesker bag. Som den succesrige erhvervsleder Herb Kelleher, der er CEO hos Southwest Airlines, formulerer det: "Medarbejderne kommer i første række. Og gæt hvad der sker, hvis du behandler dine ansatte godt? Kunderne vender tilbage, og det gør aktionærerne glade. Start med medarbejderne, og så følger resten efter." Der er flere faktorer, som bidrager til en vellykket sammenhæng mellem at behandle virksomhedens ansatte ordentligt og gode resultater i virksomheden. Strategien skal være sammenhængende. De rigtige folk skal være ansat. De ønsker et positivt arbejdsmiljø, relevante incitamenter og de rette værktøjer til at fremme produktiviteten – og tilfredse rejsende er en stor drivkraft for produktivitet. Medarbejderne foretrækker at rejse behageligt og trygt.
Højere tilfredshed medfører lavere medarbejderudskiftning
Tilfredse rejsende er produktive rejsende. En undersøgelse fra 2017 foretaget af Global Business Travel Association viser, at tilfredshed blandt rejsende også får medarbejdere til at bliver længere i virksomheden. Tilfredse medarbejdere er nemlig ikke interesserede i at forlade deres arbejdsplads, hvilket sikrer, at der ikke hele tiden skal ansættes nye. Hvis medarbejderne er tilfredse, bliver de altså længere i virksomheden og er derfor i stand til at gennemføre strategiske forretningsplaner på lang sigt. Hvorfor er tilfredsheden så afgørende for medarbejdernes stabilitet og engagement? En af de største årsager er, at det kan være en følelsesladet oplevelse at rejse. En behagelig og udbytterig erhvervsrejse bidrager til en god arbejdsmoral og motivation. Som en af Egencias kunder siger: "Du vil gerne være på toppen, når du rejser, så du kan fokusere på det arbejde, du skal udføre." Desværre gælder det modsatte også. En dårlig rejseoplevelse påvirker medarbejderens humør og attitude, hvilket igen går ud over medarbejderens privatliv, da vedkommende også vil være udmattet og stresset derhjemme. De rejsendes sikkerhed har forbindelse til dette og er ligeledes et vigtigt emne. Især internationale rejser kan desværre medføre visse risici for de rejsende. Disse risici kan inkludere alt fra uforudsigeligt vejr til offentlig uro, forbrydelser eller det, der er værre. Selvom disse situationer forekommer relativt sjældent, kan erhvervsrejsende føle sig udsatte og nervøse, hvis de ikke har de nødvendige oplysninger eller ikke kan kommunikere ordentligt, når der opstår noget uventet. Vi anbefaler at følge best practice for sikkerhedsforpligtelse for at holde øje med medarbejderne på farten og deres sikkerhed. Hvis en medarbejder forlader virksomheden på grund af manglende tilfredshed eller sikkerhed, kan det have store økonomiske konsekvenser. Center of American Progress angiver, at omkostningerne i forbindelse med udskiftning af en højt betalt medarbejder, hvor særlig træning er påkrævet, kan udgøre op til 213% af medarbejderens årsløn. Forestil dig, at en medarbejder tjener, hvad der svarer til 100.000 USD om året. Hvis denne person udskiftes, kan det ifølge de amerikanske tal koste virksomheden mere end 213.000 USD, eksklusive tabt indtjening.
Som situationen er Med lav tilfredshed blandt de rejsende
Antal ansatte: 5.000
Procentvis medarbejderudskiftning 5% 6%
Antal stillinger, der skal besættes 250 300
Gennemsnitlig løn for afgående medarbejdere 100.000 USD 100.000 USD
Omkostninger i forbindelse med rekruttering og oplæring pr. medarbejder: 213% 213.000 USD 213.000 USD
Samlede omkostninger i forbindelse med rekruttering 53,25 millioner USD 63,9 millioner USD
Forskellen mellem den nuværende situation og lav tilfredshed blandt de rejsende  10,65 millioner USD
Table 1: Modeling the cost of employee turnover, assuming a 1 percent change in turnover due to poor traveler satisfaction. Disse omkostninger kan hurtigt løbe op i en stor virksomhed. Tabel 1 viser, hvordan lav tilfredshed blandt de rejsende kan påvirke omkostningerne i forbindelse med medarbejderudskiftning i en virksomhed med 5.000 medarbejdere. Hvis udskiftningsprocenten stiger fra 5% til 6% på grund af manglende tilfredshed i forbindelse med erhvervsrejser, kan virksomheden risikere at skulle erstatte yderligere 50 medarbejdere. Hvis vi antager, at omkostningerne ved dette er 213.000 USD pr. medarbejder, kan lav tilfredshed i forbindelse med erhvervsrejser ende med at koste virksomheden 10,65 millioner USD. Medarbejderudskiftning kan også medføre, at den strategiske udvikling i virksomheden bliver bremset, hvilket har økonomiske konsekvenser, der overgår omkostningerne ved rekruttering og oplæring. Det er vanskeligt at illustrere dette, men Tabel 2 gør et forsøg med en enkel form for beslutningsteori. Tabellen viser de økonomiske konsekvenser af en medarbejderudskiftning, der er højere end forventet. Forestil dig, at en strategisk plan har potentiale til at generere en stigende indtjening på 10 millioner USD. Hvis sandsynligheden for succes er 50%, har planen en antaget værdi af 5 millioner USD (50% x 10 millioner USD). Hvis medarbejderudskiftningen reducerer sandsynligheden til 40%, falder den antagne værdi med 1 million USD – det er omkostningerne ved udskiftningen. Hvis virksomhedens aktier handles til 15 gange indtjeningen, vil udskiftningen koste aktionærerne 15 millioner USD.
Antaget indvirkning på indtjeningen 10 millioner USD
Som situationen er Med højere udskiftning
Sandsynlighed for succes 50% 40%
Antaget værdi af strategisk plan 5 millioner USD 4 millioner USD
Antaget værdi (i indtjening) 1 million USD
Aktier handles til (indtjening pr. aktie) 15 USD
Forskel på forventet værdi i virksomhedsvurdering 15 millioner USD
Tabel 2: Beregning af den antagne værdi af en strategisk plan før og efter en ændring i medarbejderudskiftningen på grund af lav tilfredshed blandt de rejsende.
Reducer omkostningerne, og optimer rekrutteringsindsatsen
Data fra Global Business Travel Association viser også, at en større grad af tilfredshed i forbindelse med erhvervsrejser resulterer i lavere samlede rejseudgifter. Det skyldes, at rejsepolitikken overholdes i større grad, da rejseløsningen er med til at reducere omkostningerne gennem specifikke og strategiske aftaler. Det er nødvendigt at være opmærksom på de rejsendes tilfredshed for at opnå de ønskede resultater. Rejseløsningen bør indeholde de nødvendige værktøjer til at monitorere og forbedre de vigtigste overordnede nøgletal fremfor for en simpel rapport over brug. De rejsendes tilfredshed er også et emne, som har betydning for eventuelle nye medarbejdere såvel som nuværende medarbejdere. Virksomheder kan forbedre rekrutteringsindsatsen ved at øge tilfredsheden blandt de rejsende gennem reservationsoplevelsen. Dette sker typisk, når et samarbejde med et erhvervsrejsebureau understøtter rejsepolitikker, som bidrager til større tilfredshed. Økonomi- og indkøbschefer bør spidse ører. Tilfredse erhvervsrejsende bliver længere i virksomheden og er mere produktive end medarbejdere, som bliver stressede og udmattede af erhvervsrejserne. Tilfredse erhvervsrejsende gør virksomheder mere konkurrencedygtige via en kontinuerlig gennemførelse af strategiske planer. Rejseudgifterne reduceres også, da tilfredse rejsende generelt er mere tilbøjelige til at overholde virksomhedens rejsepolitik. Det er nødvendigt at øge tilfredsheden blandt de rejsende ved hjælp af dataunderstøttede beslutninger om rejsepolitikker, og den rette erhvervsrejsepartner kan gøre en stor forskel. For at få mere at vide om Egencia og fremtiden indenfor indkøb og rejser kan du downloade vores whitepaper her.