Skip to main content

Vil I have mere tilfredse rejsende? Prøv disse ressourcer 

4 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blog
travelersatisfactionblog.jpg
At rejse i forbindelse med arbejde er ikke altid let. Erhvervsrejser kan skabe bekymringer for den rejsende – en følelse af skyld over at rejse væk fra familien, ukendte omgivelser, tidshåndtering og bekymringer for sikkerheden. Det er vigtigt at lytte til jeres rejsende for at gøre dem glade og tilfredse, og 2017 var året, hvor firmaer med erhvervsrejsende tillagde deres medarbejderes velfærd og behov mere betydning. I den nyeste udgave af Business Travel News, med titlenVoice of the Traveler, målte tidsskriftet de erhvervsrejsendes tilfredshed med deres rejseløsning for at få indblik i, hvad de rejsende vil have og har brug for, når de rejser. De identificerede de fem vigtigste rejsefaktorer baseret på antallet af rejser, en erhvervsrejsende foretager om året, og følgende viste sig at gøre sig gældende:
  •  Adgang til pålideligt internet og dataforbindelser
  • Adgang til support under afbrydelser i rejsen
  • Bekvemmelige flyafgange, hotelbeliggenhed osv.
  • Nem rejseafregning
  • Personlig sikkerhedssupport
Nu, hvor I ved, hvad de rejsende foretrækker, så er der her nogle ressourcer til at hjælpe jer med at forstå jeres rejsendes tilfredshedsniveauer.Vi ved, at rejseansvarlige har flere målgrupper med forskellige behov, som de skal tage hensyn til – både de rejsende og beslutningstagerne i firmaet – så det er vigtigt at tage højde for begge, når I sammensætter jeres handlingsplan. For eksempel kræver nogle økonomi- og indkøbsafdelinger en direkte sammenhæng mellem den rejsendes tilfredshed og kundefastholdelse eller produktivitet; dvs. værdien af den rejsendes tilfredshed er kun lig med omkostningen. Carol Velasquez, AVP Procurement hos Macerich, erkender, at  etablering af rejsepolitikker, der tilgodeser de rejsende, kræver, at man har ledelsens opbakning og fortæller, hvordan hendes tilgang havde været i forbindelse med at opnå den øverste ledelses accept. Du kan skabe din egen historie og bedre overbevise den øverste ledelse om, at det er den rejsendes tilfredshed, der skaber kundefastholdelse, produktivitet og dermed omkostningsbesparelser, ved at downloade denne brugerdefinerbare PowerPoint-skabelon. Tilpasning gennem teknologi  Når først I har overbevist jeres øverste ledelse, skal I sørge for, at I har en god forståelse af jeres rejsende.Tilpasning er et altafgørende element i øgningen af den rejsendes tilfredshed. De rejsende vil se relevante valgmuligheder, når de reserverer deres rejser på hvilken som helst enhed.Erhvervsrejsende forventer, at deres tidligere reservationsmønstre har indflydelse på deres nuværende reservationer og rejseplaner.For at skabe flere muligheder og for effektivt at tilpasse rejseløsningen til den enkelte medarbejder har I brug for teknologi, der kan forstå sammenhængen i forhold til brugerens adfærd i det øjeblik, den finder sted.Tænk at lande i en ukendt by og øjeblikkeligt være i stand til at vide, hvilken landtransport, fælleskørsel, rute eller offentlig transport, der er hurtigst, billigst og overholder rejsepolitikken. Relevant udvalg kan være lige så vigtigt for et firmas nettoresultat, som det er for den rejsendes tilfredshed. Der kan være væsentlige besparelser og mindre frustration, når der hurtigt kan findes et hotel eller en rejsemulighed, som opfylder den individuelle rejsendes krav og behov. Erhvervsrejsende, der har øjeblikkelig adgang til relevante valgmuligheder, vil også øge sandsynligheden for, at de reserverer i overensstemmelse med rejsepolitikken. Du kan se den rejsendes behovshieraki for at få mere at vide om, hvordan tilpassede rejseløsninger kan bidrage til, at jeres erhvervsrejsende føler sig værdsatte og tilfredse. Jo mere tilfredse de rejsende er med værktøjerne og service- og supportsystemerne, som deres firmaer giver adgang til, jo mere involverede bliver de i løsningerne. Erhvervsrejser kombineret med ferierejser = de rejsendes tilfredshed?  En nylig undersøgelse fra Expedia Media Solutions "Profile of the American Bleisure Traveler" konkluderede, at 43 procent af erhvervsrejser forlænges og bliver til såkaldte "bleisure"-rejser. "Bleisure" er et begreb, der bruges til at definere erhvervsrejsende, der kombinerer erhvervsrejser med ferierejser. Erhvervsrejser handler i dag mere om oplevelsen og om at få det meste ud af rejsen. Så hvorfor ikke blive nogle ekstra dage og tage familien med for at nyde oplevelsen sammen? Kombinerede erhvervs- og ferierejser kan også bidrage til at afhjælpe noget af den bekymring, som nogle rejsende oplever i forbindelse med erhvervsrejser. I en tid med global uvished kan der være mange erhvervsrejsende, der ikke føler sig sikre under rejsen. Grundet denne uvished har både rejseansvarlige og erhvervsrejseudbydere øget opmærksomheden på deres sikkerhedsforpligtelse overfor dem, der er afsted. I dag er det vigtigt at tale med jeres rejsende om eventuelle bekymringer samt praksisser og politikker og give dem de rigtige teknologiske værktøjer til at administrere deres rejser. Klik her for at downloade og tilpasse denne helbreds- og sikkerhedstjekliste for at sikre jeres rejsendes sikkerhed og tilfredshed! Husk, at det er altafgørende at behandle erhvervsrejsende som individer med forskellige behov og ønsker.Dette fører til en bedre rejseoplevelse, øget overholdelse af rejsepolitikken og giver gladere og mere tilfredse rejsende.