Skip to main content

Hvorfor er en stærk rejsekultur en sjældenhed?

5 min
Posted: 08 September 2019Updated: 22 April 2022
business-traveller-in-face-to-face-meeting.jpg

Ifølge en rapport fra Harvard Business Review Analytic Services i samarbejde med Egencia står mange virksomheder over for en udfordring, når det kommer til deres erhvervsrejsekultur. 58% af erhvervsledere siger, at en stærk rejsekultur har stor betydning for virksomhedens forretningsresultater. Dog siger kun 31%, at deres virksomhed har en sådan kultur. Hvordan kan det være? Og hvordan kan disse 31% udvikle en stærk rejsekultur?

Fordelene ved en stærk rejsekultur

Rapporten Rejsekultur: En konkurrencefordel på et globalt marked er baseret på en undersøgelse besvaret af 587 erhvervsledere verden over og kigger nærmere på betydningen af rejsekultur og dennes indflydelse på forretningsresultaterne.

Rapporten kaster lys over nogle væsentlige forskelle i resultaterne hos virksomheder med og uden en stærk rejsekultur. Virksomheder med en stærk rejsekultur oplever dobbelt så mange forbedringer som virksomheder med en svag rejsekultur inden for:

  • Kundeloyalitet og -fastholdelse
  • Markedsandel
  • Medarbejdertilfredshed

Det er også væsentligt, at virksomheder med en stærk rejsekultur har større overskud.

Definitionen af en stærk rejsekultur

Ifølge rapporten involverer en stærk rejsekultur ledere og arbejdsgange, som understøtter brugen af erhvervsrejser som en form for strategisk investering. En virksomhed med en stærk rejsekultur opfatter rejser som en forretningsværdi snarere end en udgift.

Nøglen til en stærk rejsekultur inkluderer:

  • Nødvendig finansiering af erhvervsrejser.
  • Ledelsens accept og støtte til erhvervsrejser.
  • Brugervenlige værktøjer til erhvervsrejser og beslægtet teknologi.
  • Fleksible rejsepolitikker.
  • Muligheden for at de rejsende kan rejse når som helst til en hvilken som helst destination, hvis det er nødvendigt.

Forretningsfordelene ved en stærk rejsekultur i praksis

En stærk rejsekultur kan være med til at forbedre interne og eksterne arbejdsgange og resultater.

67% af erhvervsledere oplever, at bedre samarbejde var en af de interne fordele ved en stærk rejsekultur. 55% af de adspurgte mener, at en stærk rejsekultur medfører en bedre ledelse af geografisk spredte teams. Derudover føler 40%, at den er med til at skabe en ensartet virksomhedskultur verden over.

Så hvorfor har så få virksomheder en stærk rejsekultur, selv hvis de kender til de overordnede fordele? Der er ikke noget åbenlyst svar, men rapporten giver nogle nyttige indblik. For eksempel har 72% af virksomheder med en stærk rejsekultur også den nødvendige finansiering af erhvervsrejser. Blandt virksomhederne uden en stærk rejsekultur ses det, at kun 30% har den nødvendige finansiering. Nogle virksomheder investerer bare ikke i rejser, selvom de anser dem for at være afgørende for virksomheden.

Rejsekultur og rejsepolitik

Der er flere store forskelle mellem virksomheder med en stærk rejsekultur og dem uden. 61% af virksomheder med en stærk rejsekultur har ledelsens støtte, når det kommer til erhvervsrejser, mens kun 27% af virksomheder uden en stærk rejsekultur nyder godt af dette.

57% af virksomheder med en stærk rejsekultur har også en fleksibel rejsepolitik. Det betyder rejsepolitikker, som giver medarbejderne frihed til at rejse når som helst og til en hvilken som helst destination for at støtte virksomheden. Kun 26% af virksomhederne uden en stærk rejsekultur har en sådan rejsepolitik.

Rejsekultur vs. omkostningsbevidst kultur

Rapporten undersøger også, om virksomheder "behandler erhvervsrejser som en strategisk investering, der tilfører forretningsværdi, frem for en udgift, der skal nedskæres." 62% af virksomheder med en stærk rejsekultur svarer "ja". Til gengæld er det kun 19% af alle andre virksomheder, der anser rejser som en strategisk investering, men stadig behandler dem som en udgift, der skal nedskæres. Denne ulighed viser, at der er en intern kulturel konflikt. Fordelene ved en stærk rejsekultur taler for at investere i rejser. Men den omkostningsbevidste kultur vægter højt og er endda dominerende i mange virksomheder – og rejser står ofte for skud, selv hvis interessenterne kan se en værdi i at investere.

Rapporten viser, at opfattelsen af rejser som intet andet end en udgift er kortsynet. 51% af virksomheder med en stærk rejsekultur bevarer stadig kontrollen over deres udgifter eller reducerede omkostninger.

"Ligesom du ikke kan forbruge dig til succes, kan du heller ikke opnå succes gennem besparelser. Det er vigtigt at finde den rette balance, og virksomhederne skal finde den bedste måde at bruge deres penge på for at få mest muligt ud af det," siger Will Tate, der er partner hos rejsekonsulentvirksomheden Goldspring Consulting.

Mangel på en platform til rejseadministration

En platform til rejseadministration hjælper med at reservere rejser og giver overblik over virksomhedens rejseløsning. En god platform giver også rejseansvarlige muligheden for at integrere virksomhedens rejsepolitik og tilbyder omfattende rapportering. En veladministreret platform kan have stor betydning for at udvikle en stærk rejsekultur.

Virksomheder uden en sådan platform kan have svært ved at implementere en stærk rejsekultur, selv hvis de forstår værdien af rejser. Det kræver trods alt systemer og data at understøtte en rejsekultur, der skaber gode resultater. Som rapporten viser, har 61% af virksomheder med en stærk rejsekultur også en række brugervenlige rejseværktøjer og -teknologier.

Det er muligt at konkludere, at selv hvis virksomheder ønskede at udvikle en stærk rejsekultur, er det ikke muligt uden den nødvendige teknologi. Som udgangspunkt er det vigtigt at integrere alle data og apps til rejser og udgifter. Halvdelen af virksomhederne med en stærk rejsekultur gør dette, mens 29% af alle andre virksomheder ikke gør. Ved at integrere data og apps til rejser og udgifter kan rejseansvarlige få lynhurtigt indblik i rejseløsningens indflydelse på forretningsresultaterne. Dette giver også bedre overblik over, hvor og hvordan rejser skaber værdi for virksomheden.

Konklusion

Hvordan kan en virksomhed, som forstår værdien af en stærk rejsekultur, begynde at udvikle sig i retning af dette mål? Hvis en virksomhed kan se værdien i en stærk rejsekultur, er det nemt at tage de nødvendige skridt for at opnå dette.

Først og fremmest er det nødvendigt at kigge på rejsepolitikken. Er den tilstrækkeligt fleksibel, så alle jeres rejsende kan rejse, når der er brug for det? Det er bevist, at personlige møder med kunder og kolleger har en positiv indflydelse på forretningen. Derudover er der teknologien. Rejseansvarlige og rejsende har brug for de rette værktøjer til at administrere, rapportere og løbende forbedre rejseløsningen.

Det er realistisk at opnå en stærk rejsekultur, men det kræver fokus og investering. Læs rapporten for at blive klogere på, hvordan erhvervsrejser kan forbedre jeres virksomhed.

På udkig efter bedre erhvervsrejseløsninger? Kontakt vores team.